نوشته‌ها

کربن فعال در تصفیه آب صنعتی

کربن فعال یک جاذب قدرتمند است که برای حذف مواد آلی، رنگ، بو و طعم از آب استفاده می‌شود. در تصفیه آب صنعتی، کربن فعال به عنوان یکی از فرایندهای اصلی استفاده می‌شود.

کاربرد کربن فعال در تصفیه آب صنعتی شامل موارد زیر است:

1- حذف مواد آلی: کَربُن فعال با جذب مواد آلی موجود در آب، به طور قابل توجهی کیفیت آب را افزایش می‌دهد.

2- حذف رنگ و بو: کربن فعال با جذب رنگ و بوی موجود در آب، کیفیت آب را بهبود می‌بخشد.

3- حذف ترکیبات شیمیایی: کَربُن فعال می‌تواند به خوبی ترکیبات شیمیایی مانند کلر، فلوراید، سولفات و غیره را از آب حذف کند.

4- حذف مواد آلوده: کَربُن فعال می‌تواند به خوبی مواد آلوده مانند سموم و داروهای حاوی آنتی‌بیوتیک را از آب حذف کند.

به طور کلی، استفاده از کربن فعال در تصفیه آب صنعتی باعث بهبود کیفیت آب، کاهش هزینه‌های تصفیه آب و حفاظت از سلامتی افراد استفاده کننده می‌شود.

 

روش های تولید کربن فعال

1- روش حرارتی:

در این روش، کَربُن فعال از طریق گرمایش دادن مواد آلی همچون چوب، پوست میوه، پوست برنج، پوست گردو و غیره به دمای بالا (حداقل ۸۰۰ درجه سانتی‌گراد) تولید می‌شود. در این روش، با افزایش دمای حرارتی، ساختار داخلی جامدات کربنی تغییر می‌کند و می‌تواند جاذب قدرتمندی برای مواد آلی، رنگ، بو و طعم در آب باشد.

2- روش شیمیایی:

در این روش، کَربُن فعال از طریق شیمی‌کردن مواد آلی به کربن تولید می‌شود. در این روش، مواد آلی با اسید‌ها به عنوان عامل شیمیایی با هم واکنش داده می‌شوند و کربن فعال تولید می‌شود.

 

3- روش فیزیکی:

در این روش، ابتدا یک پلیمر پایه (مثلاً پلی‌استایرن) با روش پلیمریزاسیون تولید می‌شود و سپس به کمک حرارت و فشار بالا به کربن فعال تبدیل می‌شود.

4- روش بخار نفت:

در این روش، گیاهانی همچون ذرت، گیاه کلزا، دانه‌های سویا و غیره با استفاده از بخار نفت به کَربُن فعال تبدیل می‌شوند.

 

5- روش هیدروژناسیون:

در این روش، کَربُن فعال با استفاده از هیدروژن تولید می‌شود.

در کل، روش تهیه کَربُن فعال بسته به نیاز و شرایط صنعتی متفاوت است و تولید کَربُن فعال با کیفیت مناسب به صورت یک پروسه بلندمدت و مشکلات بسیاری دارد.

 

انواع کربن فعال

1- کربن فعال پودری:

این نوع کَربُن فعال شامل ذرات کوچکی با قطر حدود ۳۰۰ نانومتر می‌باشد. این نوع کَربُن فعال بوی کمی دارد و به دلیل اندازه ذرات بسیار کوچک، قابلیت جذب بالایی دارد.

 

2- کربن فعال زیستی:

این نوع کَربُن فعال از مواد طبیعی مانند چوب، پوست میوه، پوست برنج و… تولید می‌شود. این نوع کَربُن فعال حاوی مواد آلی بوده و به دلیل ویژگی‌های طبیعی، برای استفاده در تصفیه آب و خاک مناسب است.

 

3- کربن فعال گرانولی:

این نوع کَربُن فعال شامل ذرات با قطر بزرگتر از ۳۰۰ نانومتر است. این نوع کَربُن فعال برای جذب مواد آلی و ترکیبات شیمیایی مانند کلر، فلوراید و… استفاده می‌شود.

 

4- کربن فعال نانولوله‌ای:

این نوع کَربُن فعال شامل نانولوله‌های کَربُنی با ساختار خاص است که قابلیت جذب بسیار بالایی دارد و برای تصفیه آب و خاک مناسب است.

 

5- کربن فعال آکتیویته بالا:

این نوع کَربُن فعال در دسته کَربُن فعال‌هایی است که آکتیویته بالایی دارند و قابلیت جذب بسیار بالایی دارند. برای کاربردهای خاصی مانند تصفیه گاز صنعتی، جذبآلودگی هوا و… استفاده می‌شود.

 

6- کربن فعال مغناطیسی:

این نوع کَربُن فعال به دلیل داشتن خواص مغناطیسی قابلیت جذب آلاینده‌های مغناطیسی مانند فلزات سنگین را دارد و برای تصفیه آب و خاک مناسب است.

از تصفیه آب صنعتی بیشتر بدانیم

همان طور که می دانید تصفیه آب ، فرآیند حذف جامدات معلق و گازها  ، آلاینده‌ های بیولوژیکی و مواد شیمیایی نامطلوب از آب آلوده می‌ باشد.

دلیل این امر ، تولید کردن آب مناسب برای هدفی خاص است.

در اکثر مواقع آب برای مصرف انسان است ضدعفونی می‌ شود و به صورت آب آشامیدنی در می آید.

اما تصفیه آب بهره وری های دیگری هم دارد مثل :

 • کاربردهای پزشکی
 • دارویی
 • شیمیایی
 • صنعتی

دﺳﺘﮕﺎﻫ ﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ آوین گستر البرز در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﮑﯿﺞ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺷـﺎﺳﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺼﺐ آﺳﺎن آن اﺳﺖ.

ﺷﺎﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه از ﺟﻨـﺲ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳـﺘﯿﻞ ۴۰۳ ﺑـﻮده و در ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ها ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻏﺸﺎﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣـﺪت زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﻏﺸـﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داد.

ﭘﻤﭗ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی دﺳﺘﮕﺎه از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿ ل ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و اﭘﺮاﺗﻮری آﺳﺎن ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ دارای ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه PLC ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ

ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر (HMI) جهت نمایش وضعیت ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه و رﻓﻊ ﻋﯿﻮب اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

برای خرید و راه اندازی دستگاه تصفیه آب صنعتی با ما تماس بگیرید.

دستگاه تصفیه آب صنعتی


در کل روش‌ های مورد استفاده شامل موارد زیر است :

فرآیند های فیزیکی مانند ،

فیلتراسیون

رسوب‌ دهی

تقطیر

فرآیند های بیولوژیکی مانند :

فیلتر های کند شنی یا کربن فعال بیولوژیکی

فرآیند های شیمیایی مانند :

لخته‌ سازی

کلرزنی

استفاده از تابش الکترومغناطیسی مانند پرتوی ماوراء بنفش.

 

دستگاه تصفیه آب صنعتی می‌ تواند موارد زیر را در آب کاهش دهد ؛

 • ذرات معلق
 • انگل‌ ها
 • باکتری‌ ها
 • جلبک‌ ها
 • ویروس‌ ها
 • قارچ‌ ها
 • طیف وسیعی از ذرات و مواد محلول حاصل از تماس آب باران با برخی از سطوح

 

غالبا توسط دولت‌ ها استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی یا استاندارد های بین المللی تنظیم می‌ شود.

این استاندارد ها عموما حداقل و حداکثر غلظت آلاینده‌ ها را جهت قابل استفاده بودن آب ، مشخص می‌ کنند.

این امکان وجود ندارد که بتوان کیفیت مناسب آب را از طریق روش‌ های چشمی تشخیص داد.

روش‌ های ساده‌ ای مثل جوشاندن یا استفاده از فیلتر کربن فعال برای تصفیه‌ ی تمام آلاینده‌ هایی که ممکن است در یک منبع آب ناشناخته وجود داشته باشند ، کفایت نمی‌ کند.

آنالیز شیمیایی و میکروبیولوژیکی، با وجود گران بودن، تنها راه برای به دست آوردن اطلاعات لازم جهت تصمیم‌گیری در مورد روش مناسب تصفیه می‌باشد.

WHO تخمین می‌ زند که 94 درصد از بیماری‌ های اسهالی با بهبود شرایط محیط زیست ، از قبیل دسترسی داشتن به آب سالم، قابل پیشگیری می‌ باشد.