بایگانی برچسب برای: تصفیه کردن آب

فرآیند تصفیه آب صنعتی

مراحل تصفیه آب صنعتی عبارت اند از:

 1. هوادهی
 2. زلالسازی
 3. فیلتراسیون
 4. نرم سازی
 5. تبادل یون (Ion exchange)
 6. استفاده از سیستم های غشایی (Membrane Systems)

در حقیقت برای تصفیه ی آب صنعتی ، علاوه بر روش های متدوال برای این امر ، از روش های غشایی مانند اسمز معکوس (Reverse Osmosis) و فرآیند تبادل یون هم استفاده می شود.

همان طور که می دانید پیشرفت تکنولوژی می تواند روی همه چیز تاثیر گزار باشد.

فرآیند های تصفیه آب صنعتی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

امروزه با بهره گیری از ازن ژنراتور ها و یا الکترودیالیز  تصفیه آب انجام می گیرد.

برای مثال مواد معدنی آب توسط روش Electrodeionization حذف می شود .

در ادامه دو روش IE و RO را مختصرا شرح می دهیم.


خدمات ما در شرکت آوین گسترالبرز

فرآیند تبادل یون (IE)

به ترکیبی از پدیده ی جذب سطحی و فرآیند نفوذ ، پدیده ی تبادل یون یا تعویض یون می گویند.

این پدیده می تواند از طریق رزین ها که به شکل جامدات نامحلول در آب مورد استفاده قرار می گیرند انجام گیرد.

فرآیند انتقال جرم می تواند عامل کنترل کننده ی سرعت این واکنش باشد.

زیرا انتقال جرم باعث رسیدن یون ها از سطح سیال به سطح رزین و منتقل کردن آن ها از رزین به سیال می باشند.

پدیده ی تبادل یون در صورتی رخ می دهد که نیرو های الکترواستاتیک وجود داشته باشد.

از رزین های آنیونی و کاتیونی جهت تولید آب بدون یون استفاده می شود.

به صورت کلی رزین های قایل استفاده در تبادل یونی به سه نوع تقسیم می شوند:

 • رزین های آنیونی
 • رزین های کاتیونی
 • رزین های تبادل یونی

همچنین هر کدام نیز به دو دسته ی رزین های قوی و ضعیف دسته بندی خواهند شد .

فرآیند اسمز معکوس (RO)

 یکی از شیوه های جداسازی ، اسمز معکوس است که کاربرد های زیادی دارد .

اسمز معکوس یکی از مهم ترین روش های شیرین سازی آب بوده که مثل روش های تقطیر ، الکترودیالیز ، بدون یون سازی و … بهره گرفته می شود .

در واقع به انتقال جرم از یک محیط به محیط دیگر در اثر اختلاف غلظت ، خاصیت اسمزی می گویند .

اما در روش اسمز معکوس ، با اعمال فشاری بیشتر از فشار اسمزی ، جهت این انتقال را عوض می کنیم و

به این ترتیب عملیات شیرین سازی آب صورت می گیرد .

هرچه میزان املاح موجود در آب افزایش یابد ، فشار اسمزی نیز بالا می رود .

در این روش از غشاهای نیمه تراوا استفاده می شود .

باید توجه کنید که قبل از استفاده از این روش ، آب باید مراحل تصفیه ای را گذرانده باشد تا بتوان آن را از غشا رد کرد.

این روش ها شامل موارد زیر هستند:

 • جداسازی جامدات معلق ورودی
 • حذف میکروارگانیسم ها
 • تنظیم دما
 • تنظیم ph 

حضور میکروارگانیسم ها در آب ورودی به سیستم RO، باعث رشد میکروارگانیسم ها بر روی غشا شده و تشکیل توده های بیولوژیک را در پی دارد.