نوشته‌ها

آب شیرین کن اتمی نیاز کشور به آب ورودی را کم می کند

تهران- ایرنا- عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی آمایش سرزمینی دانشگاه تربیت مدرس گفت:

راه اندازی آب شرین کن اتمی در صورت تلفیق با افزایش تاب آوری، پایدارترین بسته سیاستی در کاهش وابستگی نواحی شرقی کشور به منابع آبی و به تبع آن کاهش وابستگی کشور به منابع آب ورودی از کشورهای همسایه خواهد بود.

محمدرضا شهبازبگیان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش درباره کمبود آب در کشور به ویژه در مناطق جنوبی اظهار داشت:

با توجه به وابستگی نواحی شرقی کشور به منابع آب ورودی از کشورهای همسایه، گزینه های روی میز مختلفی برای کاهش وابستگی این نواحی به منابع آب ورودی به کشور ارایه شده اند.

وی افزود:

همانند بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص کشورهای خاورمیانه که با بحران آب مواجه هستند، یکی از مهمترین این گزینه ها استفاده از فناوری شیرین سازی آب شور دریاها برای مرتفع ساختن مشکل کم آبی است.
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، با توجه به هزینه بالای این بسته سیاستی که معمولا مبتنی بر استفاده از انرژی الکتریسیته و به تبع آن سوخت های فسیلی است و نیز آلودگی های زیست محیطی منتج از آن، استفاده از انرژی اتمی برای شیرین سازی آب دریا در کانون توجه دست اندرکاران مربوطه قرار گرفته است.

شهبازبگیان با اشاره به پتانسیل کشور در استفاده از سواحل دریای عمان یادآورشد:

به لحاظ اتصال دریای عمان به اقیانوس هند و نیز دارابودن دانش و توانایی استفاده از انرژی اتمی، این بسته سیاستی از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد:

در خصوص گزینه سیاستی استفاده از فناوری شیرین سازی، سه ابهام جدی برای متخصصان و جامعه آکادمیک وجود دارد؛

اول آنکه الزامات و هزینه های مورد نیاز اعم از فنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای اجرای گزینه سیاستی مزبور واضح نیست.