بایگانی برچسب برای: بهره گیری از دستگاه تصفیه آب

روش های نوین تصفیه آب 2023

روش های نوین تصفیه آب فرایندهایی هستند که با استفاده از تجهیزات پیشرفته، تکنولوژی نانو و غیره با راندمان بالا و هزینه کم و در مدت زمان کوتاه آلاینده های موجود در آب را حذف می کنند.

 

رایج ترین روش های نوین تصفیه آب


موسسات و کمپانی های مختلف تجهیزات و روش های گوناگونی را بر اساس تکنولوژی روز دنیا برای تصفیه آب ارائه داده اند که بهترین آنها تصفیه آب با نانو جاذب مغناطیسی، استفاده از باریکه های الکترونی، تصفیه با فتوکاتالیست، تصفیه با اوگلنا، تصفیه با Sunspring، تصفیه با Tata swach، نانوفیلتراسیون و خاکستر پوسته برنج و نانو نقره است. هر یک از این روش ها ویژگی های خاصی دارند که در ادامه به آن می پردازیم:

 

 • تصفیه آب با نانو جاب مغناطیس

آب تصفیه کن با استفاده از نانوجاذب‌های مغناطیسی یک روش نوین و مؤثر است که برای حذف آلودگی‌ها و ذرات معلق در آب استفاده می‌شود. در این روش، نانوجاذب‌ها با خاصیت مغناطیسی به آب اضافه می‌شوند و سپس با استفاده از یک میدان مغناطیسی، از آب جدا می‌شوند همراه با آلودگی‌ها و ذرات معلق.

 

فرایند تصفیه آب با نانوجاذب‌های مغناطیسی ممکن است شامل مراحل زیر باشد:

1. ساخت نانوجاذب‌های مغناطیسی:

ابتدا نانوجاذب‌های مغناطیسی تهیه می‌شوند. این نانوجاذب‌ها معمولاً شامل ذرات نانومتری از موادی مانند اکسید آهن (Fe3O4) یا نانوذرات فریت است که دارای خاصیت مغناطیسی هستند.

2. اضافه کردن نانوجاذب‌ها به آب:

نانوجاذب‌های مغناطیسی به آب اضافه می‌شوند و توسط مخلوط کردن یا تکان دادن آب، به طور یکنواخت در آب پخش می‌شوند. این نانوجاذب‌ها قادرند ذرات معلق و آلودگی‌های مختلف را جذب کنند.

3. جداسازی نانوجاذب‌ها:

پس از اضافه کردن نانوجاذب‌ها به آب، از یک میدان مغناطیسی برای جداسازی استفاده می‌شود. با اعمال میدان مغناطیسی، نانوجاذب‌های مغناطیسی جذب شده توسط آلودگی‌ها و ذرات معلق، جمع آوری و از آب جدا می‌شوند.

4. تمیز کردن آب:

آب پس از جداسازی نانوجاذب‌ها از آلودگی‌ها، می‌تواند به عنوان آب تصفیه شده استفاده شود. در برخی از موارد، ممکن است نیاز به مراحل تکمیلی دیگری مانند فیلتراسیون یا استریلیزاسیون باشد تا آب به طور کامل تصفیه شود.

 

مزیت های استفاده از روش نانو جاذب مغناطیسی

   • <li style=”list-style-type: none;”>

    • <li s

  tyle=”li

   • st-style-type: none;”>

    • <li s

tyle=”li

  • st-style-type: none;”>

   • <li s

tyle=”li

  • st-style-type: none;”>

   • <li s

tyle=”li

  • st-style-type: none;”>

   • <li s

tyle=”li

  • st-style-type: none;”>

   • <li s

tyle=”li

  • st-style-type: none;”>

   • <li s

tyle=”li

  • st-style-type: none;”>

   • <li s

tyle=”li

  • st-style-type: none;”>

   • <li s

tyle=”li</p>

  <li

style=”list-style-type: none;”>

  st-style-type: none;”>

  • <li s

  </li>

</ul><p>tyle=”li</p>

  <li

style=”list-style-type: none;”>

  st-style-type: none;”>

  • <li s

  </li>

</ul><p>tyle=”li</p>

  <li

style=”list-style-type: none;”>

  st-style-type: none;”>

  • <li s

  </li>

</ul><p>tyle=”li</p>

  <li

style=”list-style-type: none;”>

  st-style-type: none;”>

  • <li s

  </li>

</ul><p>tyle=”li</p>

  <li

style=”list-style-type: none;”>

  st-style-type: none;”>

  • <li s

  </li>

</ul><p>tyle=”li</p>

  <li

style=”list-style-type: none;”>

  st-style-type: none;”>

  • <li s

  </li>

</ul><p>tyle=”li</p>

  <li

style=”list-style-type: none;”>

  st-style-type: none;”>

  • &amp

  </li>

</ul><p>;lt;li s</p>

  <li

style=”list-style-type: none;”>

    • tyle=”list-style-type: none;”><l<

   /u

    l>
  • </<

/ul><

  /li>

ul

  • >

i class=

     • e=”list-style-type: none;”>
       “yoast-text-mark”>yle=”list
     • -styl</u<ul>l>
    • <p</ul

   >

  • </ul>

>e

     • <ul>type</ul></li></ul>
     • </ul>

    : non

        • e;”>

        • le=”list-style-type: none;”>
         • e=”list-style-type: none;”><ul>
         • e=”list-style-type: none;”>
          • ass=”yoast-text-mark”>style=”list-style-type: none;”><li style=

         “l

         • “list-style-type: none;”><ul>ist-sty

        le-type:<ul>

         • n

        on

         e;”&gt

       ;<

       • : none;”>
         • li style=”list-style-type: none;”>&

        lt;ul&gt

         ;<li

       s</li>&lt;/</ul>

      • </ul>

    ul>

    </li></ul>

    <p>tyle=”li</p>

         • <li style=”list-style-type: none;”>

           • st-sty

           </li></ul>

          • le-type:

           • none;

         “><li

          • <li

         style=”

          list-style-type: none;”>

          • style=”list-style-type: none;”

        >

       • style=”list-style-type: none;”>
          • <l
         • </

        ul>i&amp

          • ;
         • </

        ul>

       • e=”list-style-type: none;”>
         • amp;g
       • </li></ul>
       • <p></ul</li>

        >t

        <ul>

       • le=”list-style-type: none;”>
         ;

        • yle=”list-style-type: none;”>
          • <li

         s

         • &lt;
        • </ul>

       • ul>tyle=”list-st

       yle-t

        • ype: no

        

       ne;”>

       • <ul&gt;
       • <li class=”yoast-text-mark”>style=”list-style-type: none;”>

      • &lt

    </li>&lt;/li></ul>;/<ul>li>

    <strong> کارآیی بالا </strong&gt;</strong>

        • le=”list-style-type: none;”>
          &

         </li>

    am

       • <ul>p;lt;/ul>

    نانوجاذب‌های مغناطیسی به دلیل اندازه نانومتری ذرات، سطح فعال بالا و قابلیت جذب بالا، به طور موثری ذرات معلق و آلودگی‌ها را از آب حذف می‌کنند.

    <l

         • <

        li style=”list-style-

         type: none;”>

        • : none;”>
          i styl

    e=”list-

        • yle=”list-style-type: none;”>
          style-t

    yp

       • e: none;”>

       • <ul&gt;<</li>
      • </li>

    li

      • “list-style-type: none;”>
        • style=”list-style-ty

       pe: none

        ;”>

       • : none;”><ul>&lt;u
      • </li></

    li>

    <p&gt;l>

       • le=”list-style-type: none;”>
         • e=”list-style-type: none;”>
           <l

         i>بازیابی مجدد

       • &

     • lt;/</ul

       • >

    ul

        • &gt;</ul
          >

    &lt;/

    <p><ul><

        • li style=”list-style-type: none;”>

           • ul&g</ul>

          t<

           /ul>

         ;</li></ul>از آنجایی که نانوجاذب‌های مغناطیسی دارای خاصیت مغناطیسی هستند، پس از جداسازی از آب، می‌توان آلودگی‌ها را از آنها جدا کرده و نانوجاذب‌ها را مجدداً استفاده کرد. این امر هزینه‌های مربوط به تهیه نانوجاذب‌ها را کاهش می‌دهد.

          • yle=”list-style-type: none;”>
            • کاهش مصرف انرژی

         </

           • <</

          ul>

         • </ul>li style

          • =”list-style-type: none;”>

          • <ul>
          • >
           • “list-style-type: none;”>
             <li style=”list-style-

           type: no

            ne;”><ul>ul&gt;

    استفاده از میدان مغناطیسی برای جداسازی نانوجاذب‌ها از آب، نیاز به اعمال فشار یا نیروی خارجی دیگری را کاهش می‌دهد. این موضوع منجر به صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود.

            • class=”yoast-text-mark”>yle=”list-style-type: none;”><ul>
            • <strong>کاربردهای متنوع
        • </ul

    >

    تصفی

         • &lt

        ;</ul

         >
     • li style

       • =”list-style-type: none;”>

           • ه آب با نانوجاذب‌های مغناطیسی در بسیاری از حوزه‌ها کاربرد

          دارد. از

           • جمله موارد استفاده آن

          می‌توان

           به آب تص</ul

         >

        • </ul>فیه کن آ

        • le=”list-style-type: none;”>
           • ب شرب، تصفیه آب صنعتی، حذف آلودگی‌های رنگی، حذف فلزات سنگین و حذف آلودگی‌های آ<

          /ul></li

           >

          لی اشاره کرد

           .

    با این حال، همچنان برخی محدودیت‌ها و چالش‌هایی نیز در استفاده از تصفیه آب با نانوجاذب‌های مغناطیسی وجود دارد. برخی از چالش‌های ممکن عبارتند از:</p&gt;

    <str

    ong&g

    t;- ه

    زینه تهیه نانوجاذب‌های مغناطیسی و تجهیزات مربوطه.</strong&gt;<br /><strong>- ممکن است نیاز به پیش‌پردازش آب قبل از استفاده از نانوجاذب‌ها وجود داشته باشد.</strong>
    <strong>- تأثیر محیطی نانوجاذب‌ها بر روند تصفیه آب و بهداشت عمومی هنوز به طور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته است.

     

    </p>

    یکی دیگر از بهترین روش های نوین تصفیه آب، استفاده از نانو جاذب مغناطیسی است. در این روش ذرات نانو دارای خاصیت مغناطیسی هستند. به همین دلیل بعد از ورود به آب فلزات سنگین و سایر آلاینده ها را جذب کرده و در نهایت آنها را از آب خارج می کند. میزان کارایی و راندمان این روش به جنس روکش به کار رفته برای ذرات نانو مغناطیسی بستگی دارد.

     

      • >
        &lt;l

    i style=

          • “list-style-type: none;”><li</u

         l>

        • </ul>style=”

         • lis
        • t-style-type: none;”>

        • le=”list-style-type: none;”>
         • class=”yoast-text-mark”>le=”list-style-type: none;”>
          • &amp;lt;ul&gt;
          • le=”list-style-type: none;”>
             • e=”list-style-type: none;”>
               <

              </li>

             • yle=”list-style-type: none;”>li
               • >

              e=”color: #333399;”>تصفیه آب با روش نوین فتوکاتالیست&lt;/span>&lt;/h3>

           • <

          /ul>&lt;/li

           • &g

          t;</li>

         • </
       • ul>
      • <

    </li></li><

    /ul></li

     <ul>

     • &g

    t;<p&

     • gt;<p&

    gt;/ul&g

     t;

    tyle=”text-align: right;”>RO به روش فتوکاتالیست یک روش پیشرفته و مؤثر برای حذف آلودگی‌های آب است. در این روش، از ترکیب فرایندهای فتوکاتالیستی و اکسیداسیون پیشرفته استفاده می‌شود تا آلودگی‌های موجود در آب به صورت فعال از بین برود.

    <p

    • <ul>>فتوکاتالیست‌ها، مو

    ادی ه

      • ستند که تحت تأثیر نور قرار گرفته و روند اکسیداسیون را به سرعت بالا می‌برند. این مواد معمولاً شامل نانوذر
     • </ul>ات فلزی

      • مانند دی اکسید تیتانیوم (TiO2) است که در حضور نور فرابنفش فعال می‌شوند.

      </li>

     </li>

     

    &lt;h3>فرایند آب تصفیه کن به روش فتوکاتالیست شامل مراحل زیر است؟</strong></h3>

    1. همزنی:</strong></p>

    <ul>

    • yle=”list-style-type: none;”>
      <p&g

     

    t;در این</p>

     • <ul>مرحله، فتوکاتالیست به عنوان پودر یا نانوذرات به آب اضافه می‌شود و با استفاده از همزن یا

    دستگاهی

     مشابه، مخلوط می‌شود. این کار باعث توزیع یکنواخت فتوکاتالیست در آب می‌شود.

    <strong>2. برخورد با نور:</strong>

    مخلوط آب و فتوکاتالیست به نور قرار می‌گیرد. این نور ممکن است از منابع مانند لامپ‌های فلورسنت فرابنفش یا لامپ‌های ال‌ای‌دی باشد. تابش نور فرابنفش باعث فعال‌سازی فتوکاتالیست می‌شود.

    3. اکسیداسیون:&lt;/strong></strong>

    در این مرحله، فتوکاتالیست فعال شده با استفاده از انرژی نور، راکتیو اکسیژن ایجاد می‌کند. راکتیو اکسیژن از بین برنده آلودگی‌های موجود در آب می‌شود، از جمله آلاینده‌های آلی و معدنی، باکتری‌ها و ویروس‌ها.

    4. جداسازی:

    پس از اکسیداسیون آلودگی‌ها، فرایند جداسازی صورت می‌گیرد. این می‌تواند شامل فیلتراسیون، رسوب‌گیری یا فرآیندهای دیگری باشد تا آب تصفیه شده از آلودگی‌ها جدا شود.

     

    روش فتوکاتالیستی دارای مزایا و معایبی است:</strong&gt;

    1. کارایی بالا در حذف آلودگی‌های مختلف</p>

    <p>2.عدم نیاز به مواد شیمیایی قوی</p></p></p>

    3.ع

    دم تشکیل زباله خطرناک و استفاده از منابع نور قابل تجدیدپذیر می‌باشد

     

    <strong>معایب روش فتوکاتالیستی:

    1.هزینه‌های بالا برای تهیه و استفاده از فتوکاتالیست‌ها

    2.نیاز به نور فرابنفش با توان بالا و وابستگی به شرایط نوری و حرارتی

    در کل، روش فتوکاتالیستی یک روش قابل توجه برای آب تصفیه کن  است که می‌تواند در حذف آلودگی‌های مختلف مؤثر باشد.با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تحقیقات بیشتر در این زمینه، امیدواریم که هزینه‌ها را کاهش داده و کارایی روش را افزایش دهیم.

     

    <p>

    <p>

    </p>

    </p>

     <li

    style=”list-style-type: none;”&gt;

    <ul>

     • tyle=”list-style-type: none;”>
      • “list-style-type: none;”>
         • <li<

         </li></ul></li>

       /ul></li

        >

       style=”

        • list-style-type: none;”&gt

       ;

      • <li>le=”list-style-type: none;”>

       • yle=”list-style-type: none;”><ul><li class=”yoast-text-mark”>tyle=”li

st-style-type: none;”>

   • <ul&gt;</li>
   • &lt;h</li&gt;
   • 3>class=”yoast-text-mark” style=”color: #333399;”>>تصفیه آب با باریکه های الکترونی
   • </ul&

gt;

    • >آب تصفیه کن با استفاده از باریکه‌های الکترونی یا فیلترهای نانوالیاف الکترونیکی یک روش پیشرفته و موثر در تصفیه آب است. این فناوری مبتنی بر استفاده از الیاف نانومتری که دارای خاصیت الکترونیکی هستند و به عنوان فیلترهای نانوالیاف الکترونیکی شناخته می‌شوند.

     باریکه‌های الکترونی با اندازه نانومتری درست شده‌اند و می‌توانند ذرات معلق، املاح، مواد آلی و آلودگی‌های دیگر&amp;lt;/strong&gt; را از آب حذف کنند. آب در این فیلترها از طریق کانال‌های بسیار باریک در الیاف نانومتری عبور می‌کند و ذرات آلوده در سطح الیاف جمع‌آوری می‌شوند. همچنین، این الیاف دارای خاصیت الکترونیکی هستند که می‌توانند برخی از آلودگی‌ها را به طور خودکار شناسایی کنند و فرایند تصفیه را بهبود بخشند.

     <h3><p&gt; <p&gt;<strong>مزایای استفاده از باریکه‌های الکترونی در تصفیه آب عبارتند از:

     1. کارآیی بالا:&lt;/strong>

     &lt;p>باریکه‌های الکترونی دارای سطح فعال بالا و قابلیت جذب بالا هستند، بنابراین قادرند به طور موثر آلودگی‌ها را از آب حذف کنند و کارایی تصفیه را بهبود بخشند.

     2. جداسازی دقیق:</strong&amp;gt;</strong></p>

     با ت

     وجه به خاصیت الکترونیکی باریکه‌ها، می‌توانند آلودگی‌ها را با دقت بالا شناسایی و جدا کنند. این امر منجر به جداسازی دقیق‌تر و بهتر از آلودگی‌ها می‌شود.

     <p><strong>3. عمر طولانی:&lt;/strong>

باریکه‌های الکترونی دارای عمر طولانی هستند و می‌توانند برای مدت زمان طولانی در عملیات تصفیه آب استفاده شوند.</p&gt;<p&gt;&

   • >
      • <li styl<

     /u

      l>

    e=”list-<ul>style-type: none;”></li>

   • style=”list-style-type: none;”><ul>
   • =”list-style-type: none;”>
     lt;strong>4. کاه

ش ضایعات

    • :<<

/u

   • l>

/ul></li

   • >

با استفاده از باریکه‌های الکترونی، می‌توان ضایعات تولید شده در فرآیند RO را کاهش داده و به صرفه‌جویی در منابع مواد مورد نیاز بپردازیم.

باریکه‌های الکترونی یک روش نوآورانه در تصفیه آب هستند، اما همچنان نیاز به تحقیقات بیشتری درباره کارایی، هزینه، و اثرات زیست ممحیطی آنها وجود دارد. همچنین، هزینه تولید باریکه‌های الکترونی و تجهیزات مربوطه نیز می‌تواند یک چالش باشد.

<p>در کل، تصفیه آب با استفاده از باریکه‌های الکترونی یک روش واعظم است که قابلیت جداسازی دقیق و بهبود کارایی تصفیه آب را داراست. با ادامه پژوهش‌ها و توسعه فناوری، امیدواریم که این روش بهبود یابد و به یک راه حل موثر و پایدار در تصفیه آب تبدیل شود.

 

 

<ul>

   • yle=”list-style-type: none;”>
     • <ul>

    <l

     • i style=”lis

    t-style-

     • type: none;”>

    <ul&g

     t;
      • class=”yoast-text-mark”>style=”l
   • ist-style-type: none;”>

    style=”color: #333399;”>RO با تیوب آکوستیک

    </li>&lt;/li&gt;</ul>&lt;/li>

</li>&lt;/li></ul&gt;&lt;/li></ul

 

>

آب ت

<ul>

       • صفیه کن با استفاده از تیوب
      • <

     /u

      l>آکوستیک

      • یک روش نوآورانه و موثر در

 

</

   • ul></<ul>ul>

ef=”https://wateraga.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%a8-ro/”> تصفیه آب</a> است. این تکنولوژی بر پایه اصل اولتراسونیک کار می‌کند، که در آن امواج صوتی با فرکانس بالا (بیشتر از 20 کیلوهرتز) به آب اعمال می‌شود. این امواج صوتی توسط تیوب‌های آکوستیکی تولید می‌شوند و به آب منتقل می‌شوند.&lt;/ul></ul>

تیوب آکوستیکی معمولاً یک لوله طولانی و نازک است که به آب وصل می‌شود. در داخل تیوب، امواج صوتی ایجاد می‌شوند که باعث تشدید نیروهای مکانیکی در آب می‌شوند. این نیروهای مکانیکی موجب جداسازی و از بین بردن ذرات معلق، باکتری‌ها، ویروس‌ها و آلودگی‌ها در آب می‌شوند.</p>

&lt;/</p>

<p>p&amp;gt

&lt;p>;</p>

&lt;strong>مزایای استفاده از تیوب آکوستیک در تصفیه آب عبارتند از:</p>

&amp

;lt;strong>1. کاهش میکروب‌ها و باکتری‌ها:&lt;/strong></p>

امواج صوتی با فرکانس بالا قادر به از بین بردن و کاهش تعداد باکتری‌ها و میکروب‌ها در آب هستند. این روش می‌تواند به عنوان یک جایگزین برای مواد ضدعفونی‌کننده شیمیایی در تصفیه آب استفاده شود.

<p&gt;2. جداسازی ذرات معلق:</strong></p&gt;<p>ام

&lt;p>واج صوتی باعث جداسازی ذرات معلق در آب می‌شوند. این شامل ذرات ریز مانند رسوبات، خاک و سایر آلودگی‌ها است. این روش می‌تواند بهبود کیفیت آب و کاهش ذرات معلق در آن را فراهم کند.</p&gt;</p>

   • <l

i style=”list-style-type: none;”>

      • <p><p>
    • </u

  • l>

&lt

  • ;p></li>

 

3. عدم نیاز به مواد شیمیایی:</strong&gt;</p>

<

p>استفاده از تیوب آکوستیک در تصفیه آب نیاز به استفاده از مواد شیمیایی ندارد. این به معنای کاهش استفاده از مواد شیمیایی مخرب برای تصفیه آب است که می‌تواند به حفظ محیط زیست کمک کند.

<strong>4. عملکرد سریع:

تیوب آکوستیک قادر به تولید امواج صوتی با فرکانس بالا و قدرت بالا است. این باعث می‌شود تا عملکرد تصفیه آب با استفاده از این تکنولوژی بسیار سریع و کارآمد باشد.</p>

<p>هما</p>

نند هر تکنولوژی دیگری، تصفیه آب با تیوب آکوستیک نیز دارای محدودیت‌ها و موارد قابل بهبود است. برای مثال، برای جداسازی ذرات بزرگتر و آلودگی‌های غیرمعلق در آب، نیاز به فیلتراسیون مکمل ممکن است. همچنین، در برخی موارد ممکن است نیاز به سیستم‌های پیش‌تصفیه دیگری نیز باشد تا بهترین نتایج در تصفیه آب به دست آید.

</p>

[av_

image src=’https://wateraga.com/wp-content/uploads/2023/11/تصفیه-آب-با-تیوب-آکوستیک-.jpg’ attachment=’5438′ attachment_size=’full’ copyright=” caption=” styling=” align=’center’ font_size=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ hover=” appearance=” link=” target=” title_attr=” alt_attr=” lazy_loading=’disabled’ id=” custom_class=” template_class=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-29g015′ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”][/av_image]</p>&lt;p>

<p> <ul>

 • “list-style-type: none;”>
    • <li style=”list-style-type: none;”>

     • ass=”yoast-text-mark”>style=”list-style-type: none;”>
         • <li style=”list-style-ty

        pe: none

         ;”>

         • “list-style-type: none;”><ul&gt;
         • <li>

        • </

       li>

      &lt;h3>&gt;<strong>تصفیه آب با اوگلنا&lt;/strong></span&gt;

     • </u

   l>

  • &lt;/u

  </li>

l&amp;gt;

  • <li style=”list-style-type: none;”><ul>
 • yle=”list-style-type: none;”></ul&gt;

اوگلنا (Ozone) یک گاز طبیعی است که معمولاً به عنوان یک عامل RO استفاده می‌شود. فرایند آب تصفیه کن با استفاده از اوگلنا به عنوان یک اکسیدان قوی صورت می‌گیرد. در طول این فرایند، اوگلنا به آب اضافه می‌شود و با مواد آلی، باکتری‌ها، ویروس‌ها و سایر آلودگی‌ها واکنش می‌دهد.

زمانی که اوگلنا به آب اضافه می‌شود، یون‌های اوکسیژن آزاد (O⁻) و رادیکال‌های هیدروکسیل (OH) تشکیل می‌شوند. این یون‌ها و رادیکال‌ها به عنوان اکسیدان‌های قوی عمل می‌کنند و با مواد آلی و آلودگی‌ها در آب واکنش می‌دهند. این واکنش‌ها منجر به اکسیده شدن و تخریب آلودگی‌ها می‌شود و به این ترتیب آب تصفیه می‌شود.

<p>&lt;p>مزیت استفاده از اوگلنا در آب شیرین کن این است که آن را می‌توان به راحتی تولید کرد و در فرآیندهای آب تصفیه کن استفاده کرد. همچنین، استفاده از اوگلنا در آب تصفیه کن باعث می‌شود که بو و طعم نامطلوب آب نیز کاهش یابد. اوگلنا همچنین می‌تواند به طور موثری باکتری‌ها، ویروس‌ها و سایر عوامل زیستی را نابود کند.

بنابراین، آب تصفیه کن با استفاده از اوگلنا یک روش موثر و پرکاربرد در بهبود کیفیت آب آشامیدنی است. با این حال، برای استفاده بهینه از این فرایند، نیاز به تجهیزات و فناوری‌های خاصی مانند مولد اوگلنا و راکتورهای تصفیه با اوگلنا است.

     • <
    • </u

  • <

/ul>

l

  >

p&g

 • style=”list-style-type: none;”>
    • t;

   <p&amp;</ul

    >

<ul>

   • <li style=”list-style-type: none;”>

      • <

     li style

      =”list-style-type: none;”>

      • gt; &lt;p>
  • </u

l&gt;</li></ul>

<strong><strong>در فرایند تصفیه آب با استفاده از اوگلنا، معمولاً سه مرحله اصلی وجود دارد</strong>

۱. تولید اوگلنا: </strong></p></p&gt;

اوگ

<p>لنا به صورت مصنوعی تولید می‌شود. برای تولید اوگلنا، از یک دستگاه تولید کننده اوزن (Ozone Generator) استفاده می‌شود. این دستگاه با استفاده از اصل تأثیر کورونا (Corona Discharge) یا اصل تأثیر کریونی (Cold Plasma)، اکسیژن (O2) را به اوگلنا (O3) تبدیل می‌کند.

<strong>۲. تماس آب با اوگلنا:</strong></p>

پس از تولید اوگلنا، آن به آب اضافه می‌شود. این مرحله می‌تواند در یک مخزن مجزا (Contact Tank) یا درون سیستم تصفیه آب انجام شود. آب و اوگلنا در این مرحله با یکدیگر تماس می‌یابند و واکنش‌های اکسیداسیون اتفاق می‌افتد. این واکنش‌ها باعث تخریب و از بین بردن مواد آلی، باکتری‌ها، ویروس‌ها و هرگونه آلودگی دیگر در آب می‌شود.&lt;/p&gt;

<p>۳. تصفیه نهایی:

پس از تماس آب با اوگلنا، آب تصفیه شده به مرحله بعدی می‌رود تا بهبود کامل یابد. این مرحله شامل فرایندهای مانند فیلتراسیون، ته‌نشینی، کربن فعال، و استریلیزاسیون می‌شود. این فرایندها به ترتیب کمک می‌کنند تا ذرات معلق، ناخالصی‌ها، بو و طعم نامطلوب و همچنین باقیمانده‌های اوگلنا از آب حذف شوند، به نحوی که آب قابل مصرف و آشامیدنی باشد.</p>

 

<p&gt; </p><h4>مزایای استفاده از اوگلنا در تصفیه آب عبارتند از:</strong></h4></strong>

اکسیده شدن و تخریب مواد آلی، باکتری‌ها، ویروس‌ها و سایر آلودگی‌ها در آب.<br />- کاهش بو و طعم نامطلوب آب.
– نابود کردن عوامل زیستی و میکروبی در آب.
– عدم تولید فلزات سنگین و مواد شیمیایی مضر در فرایند تصفیه.&amp;lt;br />- عملکرد سریع و موثر در تخریب آلودگی‌ها.
– عدم ایجاد آلاینده ثانویه در آب (به شرط استفاده صحیح از فناوری).</p>

</p

>

بنابراین، آب شیرین کن با استفاده از اوگلنا یک روشموثر و قابل اعتماد است که بهبود کیفیت آب و ارائه آب تمیز و سالم برای مصارف مختلف از جمله آشامیدن، آشپزی و بهداشت را تضمین می‌کند. اگرچه استفاده از اوگلنا در تصفیه آب مزایا و کاربردهای فراوانی دارد، اما برای استفاده صحیح و ایمن از این فرایند، نیاز به تجهیزات و دانش فنی مناسب می‌باشد. همچنین، استانداردها و دستورالعمل‌های مربوط به استفاده از اوگلنا در RO باید رعایت شوند تا بهبود کیفیت آب و ایمنی عمومی حفظ گردد.&lt;/p></p>

 

تصفیه آب با اوگلنا

 

</p>

    • <li

style=”list-style-type: none;”>

       • <l

      i>

      <s

        • pa

       n style=

        “color: #333399;”>تصفیه آب با پوسته برنج و ذرات نانو نقره</h

      3&

       gt;</h3&gt;&lt;/li>&lt;/h3&gt;

     </li>

   • <

  /ul></li

   >

RO با استفاده از پوسته برنج و ذرات نانو نقره یک روش ممکن برای بهبود کیفیت آب است. این روش دو مرحله اصلی را شامل می شود: تصفیه با استفاده از پوسته برنج و استفاده از ذرات نانو نقره به عنوان ماده ضدعفونی کننده.

<p>در <strong>مرحله اول، پوسته برنج می تواند به عنوان یک فیلتر طبیعی استفاده شود. پوسته برنج دارای ترکیبی از سلولز و سیلیکا است که می تواند ذرات معلق و آلودگی های معدنی را حبس کند و از آنها جدا شود. برای استفاده از پوسته برنج به عنوان فیلتر، می توان آن را خرد کرده و به عنوان لایه ای فیلتر در دستگاه تصفیه آب قرار داد.</p></p>

در<

<p><p&amp;amp;gt;/p&gt;

     • “list-style-type: none;”>
       • : none;”>
         <p
       • </

      ul>

<p&gt;>&lt;strong

    • <ul>&lt;l</ul>

  </li>

<p>i style=

    • “list-style-type: none;”>

          • &gt; مرحله دوم

         ، ذرات ن

           • ><ul&gt;انو نقره به عنوان ماده ضدعفونی کننده مورد استفاده قرار م
           • </ul>

          ی گیرند.

           • نقره به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده طبیعی</u

          l>

         • &lt;/u

        l>شناخته ش

         ده&

       lt;/

       ul>
     • </ul

    >است و م

     • <l</ul>

    i style=

     • “list-style-type: none;”>
   • e=”list-style-type: none;”>
     ی

     • تواند باکتری ها، ویروس ها و

   سایر می

      • کروارگانیسم های مضر را از آب حذف کند. ذرات نانو نقره به دلیل اندازه بسیار

     کو

      چک خود، سطحی بزرگ

   را در ا

    • ختیار دارند و می توانند با میکروارگانیسم ها در آب تعامل کر

</

</ul>

ul&

gt;

ده و آنه

 • <ul>
 • le=”list-style-type: none;”>
  • =”list-style-type: none;”>
   • “list-style-type: none;”>
      • ا را به طور موثری از بین ببر

     ند. ذرات

      نانو نقره می توانند ب

    ه عنوان

     یک پوشش بر روی فی

   لتر پوست

    • ه برنج اس</

   ul>

تف</p>

 • =”list-style-type: none;”>
   &lt

;<p>li style=”list-style-type: none;”></p></p>

  <

li style=”list-style-type: none;”>

   • اده

  ش

   وند یا در دستگاه تصفیه آب

به

        • صورت جداگانه

       ا</li></li>

      ضافه شون

       د.
    • <

   /ul></li

    >

   

  &lt;p>با ترکیب استفاده از پوسته برنج به عنوان فیلتر و ذرات نانو نقره به عنوان ماده ضدعفونی کننده، می توان آب را از آلودگی ها و میکروارگانیسم های مضر پاکسازی کرد. با این حال، برای استفاده عملی از این روش، نیاز به تحقیقات بیشتر و توسعه فناوری های مربوطه است تا بهبودهای لازم در فیلترها و فرآیندهای تصفیه آب حاصل شود و اطمینان حاصل شود که آب تصفیه شده به طور کامل ایمن و مناسب برای مصرف است.

  <p>استفاده از پوسته برنج و ذرات نانو نقره در تصفیه آب می‌تواند به عنوان یک روش فیلتراسیون فیزیکی و ضدعفونی کننده عمل کند. اما لازم به ذکر است که استفاده از این روش به تنهایی ممکن است نتایج مطلوب را به همراه نداشته باشد و در برخی موارد، نیاز به روش‌های تصفیه آب دیگر نیز باشد.

  با استفاده از پوسته برنج به عنوان فیلتر، می‌توان ذرات بزرگتر معلق در آب را جدا کرد و آب را از آلودگی‌های معدنی و ذرات معلق پاکسازی کرد. این فیلتراسیون می‌تواند بهبودی قابل توجهی در کیفیت آب ایجاد کند، اما نمی‌تواند باکتری‌ها، ویروس‌ها و آلودگی‌های آلی را به طور کامل حذف کند.

  در اینجا می‌توان از ذرات نانو نقره به عنوان ماده ضدعفونی کننده استفاده کرد. ذرات نانو نقره به دلیل سطح بزرگ خود و خاصیت ضدمیکروبی طبیعی، می‌توانند باکتری‌ها، ویروس‌ها و سایر میکروارگانیسم‌ها را در آب از بین ببرند. ذرات نانو نقره می‌توانند به صورت مستقیم به آب اضافه شوند یا به عنوان پوششی بر روی فیلتر پوسته برنج قرار بگیرند. با این کار، آب تصفیه شده همزمان با عبور از فیلتراسیون، باکتری‌ها و ویروس‌ها را مهار و از بین می‌برد.</p>

  استف

  اده از روش آب تصفیه کن با پوسته برنج و ذرات نانو نقره می‌تواند به عنوان یکی از مراحل تصفیه آب در سیستم‌های بزرگتر مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین، این روش می‌تواند در مواردی که منابع آب آلوده و معدنی قابل توجهی دارند، مفید باشد.

  با این حال، قبل از استفاده عملی از این روش، نیاز به آزمایش‌ها و تحقیقات بیشتر است تا اثربخشی، کارایی و ایمنی آن بررسی شود. همچنین، ممکن است نیاز به روش‌های RO دیگر نیز باشد تا بتوان کیفیت آب راهمیت آنرا به سطح مطلوبی رساند و از آلودگی‌های مختلفی مانند مواد شیمیایی، رنگ‌ها و بوهای ناخوشایند نیز پاکسازی شود. همچنین، برای استفاده از این روش در مقیاس خانگی، نیاز به دستگاههای مناسب و فناوری‌های مناسب است تا فیلتراسیون و ضدعفونی به طور موثر انجام شود.

  در کل، تصفیه آب با استفاده از پوسته برنج و ذرات نانو نقره یک روش جالب و همراه با مزایا است، اما در عین حال نیاز به تحقیقات بیشتر و استفاده از روش‌های تصفیه آب دیگر نیز ممکن است وجود داشته باشد.

   

  • style=”list-style-type: none;”>
    • <ul><li style=”list-style-type: none;”>
     • <h3&gt;تصفیه آب با sunspring

    </li>

   &lt;/li></li>

از دیگر روش های نوین تصفیه آب می توان به sunspring اشاره کرد. این روش نیز مانند روش فتوکاتالیست نیاز به انرژی خورشید دارد و به همین دلیل هزینه راه اندازی آن پایین است. این روش گزینه ای بسیار کاربردی برای از بین بردن باکتری و ویروس و آلودگی های میکروبیولوژیکی موجود در آب است که به کمک غشاهای مخصوص انجام می دهد. غشاهای مورد استفاده در این روش هفت مایل طول دارد و ضخامت آن 0.02 میکرون است که درون مخزن استوانه ای قرار میگیرد.</p>

 • <ul>
 • yle=”list-style-type: none;”>
    • <</ul

   ><

    /li>

p&gt; <</p>

    • ul>

    • RO با life straw

    • </ul>

یکی از کوچک ترین ابزارهای ارائه شده برای تصفیه آب با فناوری های نوین، lift straw است. این ابزار در واقع همان نی نوشیدنی است که درون آن از ذغال و فیلتر برای جداسازی املاح و آلاینده های موجود در آب استفاده میشود.

 

 

  • <ul>
  • le=”list-style-type: none;”>

نانو فیلتراسیون ass=”yoast-text-mark” href=”</yoastmark”>”””https://wateraga.com/nanofiltNF</a”> به روشی برای RO گفته میشود که جریان آب با فشار الکتریکی از غشای نیم تراوا و بارور با حفره هایی به اندازه 0.001 میکرون عبور می کند. با عبور جریان آب تمام ذرات بیشتر از یک نانو از آب جدا خواهند شد و مابقی یون های مفید برای بدن انسان از آن عبور خواهند کرد. یکی از ویژگی های مثبت این شیوه آب تصفیه کن، حذف مواد ذائد و مواد آلی با وزن بیشتر از 1000 دالتون می باشد که باعث میشود آب درجه خالصی بالایی داشته باشد.</p>

غشا و فیلتر به کار رفته در ساختار پکیج های تصفیه آب به روش نانو فیلتراسیون دارای دو لایه می باشند که یک لایه به منظور حفظ دستگاه در برابر فشار وارد شده به آن عمل می کند. لایه دوم در واقع نقش جداکننده مواد ذائد از آب را دارا می باشد که با تکنولوژی نانو تولید شده و از طول عمر بالایی برخوردار است.

 

نانو فیلتراسیون NF به روشی برای تصفیه آب گفته میشود که جریان آب با فشار الکتریکی از غشای نیم تراوا و بارور با حفره هایی به اندازه 0.001 میکرون عبور می کند

 

سیستم های نانو فیلتراسیون در تصفیه آب و فاضلاب :</p>

      1. <li

     </li></li>

   • <p class=”yoast-text-mark” dir=”حذف املاح و نمک زدایی از آب های دارای شوری پ

  L”>سختی گ

   • یری

  مو

   ثر آب

    • <li

   dir=”RTL”>ن

    سبت به سیستم های dir=”LTR”>RO میزان پساب سیستم بسیار اندک است</li>
  • عدم
  • نیاز به مصرف مواد و املاح شیمیایی
  • نگهداری راهبردی و آسان سیستم
  • =”RTL”>میزان انرژی پایین سیستم نسبت به سیستم های RO

 

 

&lt;p>

<p dir=”RTL”>کاربرد سیستم های نانو فیلتراسیون در تصفیه آب و فاضلاب</strong&gt;:</p>

     1. >تصفیه آب مورد نیاز در فرآیندهای صنعتی</li>
     2. r=”rtl”>حذف یون های چند ظرفیتی و سختی گیری از آب
     3. حذف آلاینده های میکروبی و میکرونی از آب</li>
     4. حذف مواد شیمیایی بکار رفته در گند زدایی آب
     5. >آب شیرین کن در صنایع پزشکی و دارو سازی
     6. <li class=”yoast-text-mark” dir=”rtl”>>RO در صنایع بهداشتی و خوراکی

 

نانوپالایش (به انگلیسی: Nanofiltration ) روش جدیدتری از فرآیندهای فیلتراسیون غشایی است. این روش معمولاً برای جداسازی ذرات از آب‌هایی استفاده می‌شود که دارای مقادیر کمی از مواد جامد محلول هستند؛ مانند آب‌های سطحی و آب‌های شیرین زیرزمینی.

 

جمع بندی

بر اساس آنچه در طول متن اشاره شد، در روش های نوین (RO) حذف آلاینده ها با هزینه و انرژی کم در زمان کوتاه انجام می شود. نانوفیلتراسیون، نانوتیوب آکوستیک، lifestraw و باریکه های الکترونی همگی از روش های بسیار کاربردی هستند که در تجهیزات مختلف پیاده سازی و اجرا شده اند.

دستگاه تصفیه آب در صنایع غذایی

تصفیه آب صنعتی در کارخانه‌های صنایع غذایی، از آب در فعالیت‌های مربوط به بهبود شرایط مواد اولیه نظیر خیساندن، تمیز کردن، بلانچینگ و خنک‌سازی، فعالیت‌هایی نظیر ضدعفونی کردن و تولید بخار برای استرلیزاسیون و گرمایش در فرآیند و درنهایت به‌صورت مستقیم در فرآیند تولید مواد غذایی استفاده می‌شود؛ بنابراین آب موردنیاز برای صنایع غذایی و نوشیدنی می‌تواند به آب مورداستفاده در کاربردهای عمومی، آب مورداستفاده در فرآیند تولید مواد غذایی و نوشیدنی و آب به‌عنوان خوراک سیستم‌های خنک‌کننده و دیگ‌های بخار کارخانجات صنایع غذایی دسته‌بندی شود.تصفیه آب

شرایط ضدعفونی کردن مواد خام برای تولید محصولات خوراکی همواره از اهمیت زیادی در فرآیندهای تولیدی برخوردار بوده است. گندزدایی با کلرزنی به‌عنوان ساده‌ترین روش گندزدایی پساب موردتوجه بوده که به دلیل ایجاد محصولات جانبی طی فرآیند کلرزنی و خطرناک بودن کلر باقی‌مانده به‌خصوص برای محیط‌های آبی همیشه با انتقاداتی همراه بوده است. دو روش مهم دیگر در گندزدایی پساب عبارت‌اند از ازون زنی و استفاده از اشعه فرابنفش (UV). فرآیند ازون زنی بر مبنای اصول کلرزنی عمل کرده با این تفاوت که منجر به تولید محصولات جانبی زیادی نشده و مقادیر اضافی از آن باقی نمی‌ماند.

 

اهمیت تصفیه آب در صنایع غذایی :


آبی که در صنایع غذایی استفاده می شود باید کیفیت بسیار بالایی داشته باشد. در صنایع غذایی برای تولید مواد مختلفی مثل رب، فراورده های گوشتی، انواع نوشیدنی‌ها، سبزیجات و حبوبات بسته بندی، روغن ها و … از آب استفاده می شود و چون محصولات این صنایع خوراکی هستند لازم است عاری از هر گونه آلودگی میکروبی باشند. در صنایع غذایی، از آب برای شستشوی مواد اولیه مثل گوشت و میوه و سبزی استفاده می شود. این آب باید کاملا تمیز و بهداشتی و مطمئن باشد.تصفیه آب

آب شیرین کن

برای فرایند یا به عبارت دیگر تولید محصولاتی مانند رب گوجه فرنگی، انواع کمپوت ها، نوشیدنی ها و … باید از آب استفاده کرد. این آب علاوه بر آنکه باید عاری از آلودگی های میکروبی و شیمیایی باشد، لازم است که هیچگونه املاح و مواد معدنی نداشته باشد. وجود املاحی مثل آهن و منگنز می تواند رنگ، طعم و بوی مواد غذایی تولیدی را تحت تأثیر خود قرار دهد پس لازم است که همه این املاح از آب حذف گردد.تصفیه آب

 

 

تصفیه آب صنعتی در صنایع غذایی

 

 

تصفیه آب در کاربردهای عمومی صنایع غذایی و نوشیدنی


تصفیه آب این دسته شامل تمام آب‌های مورداستفاده در شست‌وشو و ضدعفونی کردن مواد خام، تجهیزات فرآیند و تجهیزات کمکی می‌شود. حجم استفاده از این آب بسیار زیاد بوده و بایستی به‌گونه‌ای تصفیه شود که قابل شرب، پاک، بی‌رنگ و فاقد اجزایی باشد که بر روی مزه و یا بوی آن تأثیر می‌گذارند.

مزیت اصلی کلرزنی در خود واحد تولید ماده غذایی، کاهش سطح میکروبی مواد خام است. برای کارخانجات صنایع غذایی و نوشیدنی، هیچ فعالیتی مهم‌تر از کنترل میکرو ارگانیزم‌ها نیست.

 

 

تصفیه آب صنعتی غذایی

 

 

آب مورداستفاده در فرآیند تولید مواد غذایی


آبی که برای پخت‌وپز استفاده می‌شود و یا به‌صورت مستقیم به محصولات غذایی افزوده می‌شود باید قابل شرب بوده و از کیفیت مناسبی برخوردار باشد تا موجب کاهش کیفیت مواد غذایی نشود؛ بنابراین تصفیه آب برای این کاربرد باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که آب تصفیه‌شده درنهایت فاقد مواد معدنی محلول بوده تا بر روی مزه مواد غذایی اثرگذار نباشد.

بسیاری از محصولات در صنایع تولید مواد نوشیدنی از آب به‌صورت مستقیم در فرآیند تولید خود استفاده می‌کنند؛ بنابراین اهداف موردنظر در تصفیه آب این حوزه برای دست‌یابی به مزه موردنظر، بایستی عملیاتی شود. همچنین تصفیه آب در این بخش باید ضامن رعایت استانداردهای لازم برای آب شرب به‌صورت پایدار باشد.

فرآیندهای تصفیه آب مورداستفاده در تولید آب‌های معدنی و آب‌های فراوری‌شده معمولاً شامل مراحل سختی گیری، فیلتر اسمز معکوس (RO) و یون‌زدایی می‌باشند. تولید سایر نوشیدنی‌ها نیز معمولاً به چنین مراحل تصفیه‌ای نیازمند است.

آب سخت شامل مواد معدنی است که می‌تواند بر روی بافت مواد خام اثرگذار بوده و تصفیه آن بایستی موردتوجه قرار گیرد. مثلاً آهن، منگنز و یا سولفات می‌توانند اثرات مخربی بر روی مزه سبزی‌ها و یا سایر محصولات غذایی ایجاد کنند.

روش‌هایی که برای تصفیه آب در مراحل نهایی صنایع غذایی و گندزدایی از آن استفاده می‌شوند عموماً روش‌های شیمیایی، حرارتی، تابش و اولتراسونیک و یا شکست سلولی می‌باشند.

 

آب مورداستفاده جهت خنک‌سازی در صنایع غذایی


آب خنک‌کننده در تماس مستقیم با محصولات غذایی و یا ظروف بسته‌بندی نیست و لازم نیست که حتماً قابل شرب بوده و یا کیفیت موردنیاز آب استفاده‌شده در فرآیند را داشته باشد که موجب می‌شود نیاز به حذف مواد معدنی و بو از آن کاهش یابد. گرچه جلوگیری از تجمع رسوبات در لوله‌ها و تجهیزات بسیار مهم است؛ به‌خصوص زمانی که این آب بازیابی شده و مجدداً مورداستفاده قرار گیرد.

کارآمدترین سیستم‌های فرآیندی در صنایع غذایی و نوشیدنی حاوی تجهیزاتی برای تصفیه آب خنک‌کننده هستند تا با استفاده مجدد از آن، پساب کاهش یافته و از ایجاد رسوب که بر روی فرآیند خنک‌سازی اثرگذار است تا حدود زیادی جلوگیری شود؛ بنابراین استفاده از سیستم‌های سختی گیر در تصفیه آب این بخش از کارخانه‌های صنایع غذایی و نوشیدنی بسیار رایج است.

 

انوع پسآب های موجود در صنایع غذایی 


تصفیه آب به طور کلی پسآب های موجود در انواع صنایع غذایی مختلف متفاوت است. بسته به نوع مواد غذایی تولیدی، میزان اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی BOD و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی COD پساب متفاوت خواهد بود. بهتر است تصفیه پساب در صنایع غذایی، با ترکیبی از روش های تصفیه فیزیکی، شیمیایی و زیستی انجام بگیرد تا بازدهی قابل قبولی داشته باشد. با اندازه گیری دو کمیت BOD و COD می توان کیفیت تصفیه آب در صنایع مختلف را ارزیابی نمود.

 

 

 

 

تصفیه آب صنعتی از نیازهای اختصاصی کارخانجات صنایع غذایی و نوشیدنی است، آوین گستر البرز با ارائه محصولات و خدمات کارآمد و خلاقانه تصفیه آب به مشتریان، کمک می‌کند تا به اهداف خود دست یابند.

تصفیه آب صنایع غذایی و نوشیدنی به سیستم‌ها و فناوری‌هایی نیاز دارد که بتوانند پیچیده‌ترین عملیات گندزدایی و همچنین خالص‌سازی آب را انجام دهند. سیستم‌های صنعتی تصفیه آب آوین گستر البرز می‌تواند در موارد زیر به صنایع و کارخانجات مواد غذایی و نوشیدنی کمک کند:

 • تأمین آب تجدید پذیر که موجب کاهش کلی آب مصرفی می‌شود.
 • تأمین آب آشامیدنی باکیفیت که می‌تواند منجر به تولید محصولات غذایی بهتر شود.
 • کاهش هزینه‌های تولید با مدیریت صحیح آب و پساب صنایع غذایی

برخی فناوری‌های مورداستفاده آوین گستر البرز برای تصفیه آب در کارخانجات صنایع غذایی عبارت‌اند از:

 

همه چیز درباره تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی یا آب شیرین کن، یک روش نوین در تصفیه آب می باشد که از فرآیند اسمز معکوس RO، جهت تصفیه آب استفاده می شود.

دستگاه تصفیه آب صنعتی دستگاهی است که قابلیت تبدیل آب شور به آب شیرین را دارد. دستگاه های آب شیرین کن در مدل های آب شیرین کن خانگی، آب شیرین کن نیمه صنعتی و صنعتی عرضه می گردد.

امروزه کیفیت آب مصرفی در صنایع بسیار حائز اهمیت می باشد و تمامی صنایع به دنبال استفاده از آب سبک و با املاح پایین می باشند. استفاده از آب با میزان املاح و سختی بالا بر کیفیت محصولات تولیدی تاثیر مستقیم دارد، بنابرین جهت دسترسی به آب با کیفیت بایستی از دستگاه تصفیه آب صنعتی یا آب شیرین کن استفاده نمود.

 

اسمز معکوس (یا گذرندگی وارون) (به انگلیسی: Reverse Osmosis ) فرایند تصفیه آبی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه‌تراوا برای تولید آب خالص و حذف یون‌ها، مولکول‌ها و ذرات بزرگتر حل شده در آب استفاده می‌شود.

 

اسمز معکوس چیست؟


اسمز یک پدیده‌ی طبیعی و یکی از مهم‌ترین فرایندهای طبیعت است. فرایندی که در آن آب از محلول رقیق تمایل به مهاجرت به سمت محلول غلیظ دارد. نمونه‌های اسمز شامل جذب آب توسط ریشه‌های گیاهان از خاک و جذب آب از خون توسط کلیه‌ها هستند.

 

اسمز معکوس (یا گذرندگی وارون) (به انگلیسی: Reverse Osmosis ) فرایند تصفیه آبی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه‌تراوا برای تولید آب خالص و حذف یون‌ها، مولکول‌ها و ذرات بزرگتر حل شده در آب استفاده می‌شود.

 

شکل بالا دیاگرام روش کار کردن اسمز را نمایش می‌دهد. محلول با غلظت کم به طور طبیعی تمایل به مهاجرت به سمت محلول با غلظت بیشتر دارد. به عنوان مثال، یک ظرف پر از آب با یک غلظت کم‌ نمک و یک ظرف دیگر پر از آب با غلظت نمک بالا را در نظر بگیرید. این دو ظرف توسط یک غشای نیمه‌تراوا از هم جدا شده‌اند. مشاهده می‌شود آب در محلوا با غلظت کم نمک شروع به مهاجرت به سمت مخزن با غلظت بالای نمک می‌کند.

اسمز معکوس یک فرآیند اسمز به صورت معکوس است. در حالی که اسمز به طور طبیعی بدون نیاز به انرژی اتفاق می‌افتد، برای معکوس کردن فرایند اسمز نیاز به استفاده از انرژی برای محلول با شوری زیاد است. یک غشای اسمز معکوس، غشایی نیمه‌تراوا است که اجازه‌ی عبور به مولکول‌های آب را می‌دهد. این امکان برای مهاجرت بیشتر نمک‌های محلول، مواد آلی، باکتری‌ها و pyrogenها وجود ندارد. با این وجود، باید آب را از طریق غشای نیمه‌تراوا با به کارگیری فشار به سمت جلو فشار دهید. این فشار به طور طبیعی از فشار اسمزی جهت نمک‌زدایی (یونیزه کردن) آب در فرایند بیشتر است.

شکل زیر دیاگرام نشان دهنده‌ی فرایند اسمز معکوس است. هنگام اعمال فشار به محلول غلیظ، به مولکول‌های آب نیرویی برای عبور از غشای نیمه‌تراوا وارد می‌شود. ولی آلاینده‌ها مجاز به عبور نیستند.

 

 

سیستم تصفیه آب صنعتی مناسب برای صنایع تولید محصولات آرایشی و بهداشتی به نوع محصولاتی که قرار است تولید شود و همچنین نرخ تولید این محصولات بستگی دارد. بااین‌وجود درنهایت این سیستم تصفیه آب صنعتی باید بتواند استانداردهای سازمان دارویی آمریکا و یا اروپا را برای تصفیه آب، تأمین کند.عموماً سیستم تصفیه آب صنعتی که قرار است برای تولید محصولات آرایشی و بهداشتی استفاده شود باید بتواند تقریباً تمام آلودگی‌های موجود در آب نظیر نیترات‌ها، کلریدها، فلزات سنگین و سولفات‌ها را از آب جدا کند.

 

فرآیند اسمز معکوس

 

 

انواع دستگاه تصفیه آب صنعتی RO


 • تصفیه آب دبل Double RO

کاربرد اصلی سیستم تصفیه آب دبل RO در کاهش هدایت الکتریکی آب و در نتیجه افزایش ریکاوری و راندمان سیستم دستگاه می باشد. بدین صورت که در اولین مرحله فرآیند تصفیه آب صنعتی مقدار هدایت الکتریکی آب تا ۹۸ درصد کاهش پیدا می کند. در گام بعدی دو درصد باقیمانده نیز طی فرآیند تکرار اسمز معکوس حذف می شود. بنابراین TDSو درجه سختی آبی که به وسیله روش Double RO به دست می‌آید نزدیک به صفر و ترکیبات آن عاری از هرگونه یون می باشد.کاربرد دیگر سیستم تصفیه آب دبل ROدر جهت بدست آوردن راندمان بالا از آب ورودی می باشد. که در این طراحی دور ریز دستگاه تصفیه آب اول به عنوان ورودی دستگاه تصفیه آب دوم قرار گرفته و هدف اصلی از این فرآیند به حداقل رساندن دورریز و به دست آوردن راندمان بالا می باشد .سایر مزیت های این سیستم عبارتند از:

 1. عدم نیاز به استفاده از مواد شیمیایی
 2. عملکرد سریع و قوی
 3. کاهش دور ریز و افزایش راندمان تا 85 درصد
 4. قابلیت کنترل اتوماتیک
 5. قیمت مقرون به صرفه
 6. هزینه پایین سرویس و نگهداری
 7. عدم نیاز به اپراتور و در نتیجه کاهش هزینه تامین نیروی انسانی

 

کاربرد سیستم دبل RO

دستگاه تصفیه آب صنعتی دبل ROظرفیت ها و توان خروجی مختلفی دارند. این سیستم‌ها با توجه به دبی آب ورودی و میزان آب خروجی مورد نیاز طراحی، ساخت ، نصب و اجرا می شود.سیستم های دبل  roبخش زیادی از نیاز صنایع مختلف چون پتروشیمی ، نساجی ، دام و طیور ، داروسازی و… را تامین می کند. همچنین از سیستم تصفیه آب Double RO به دلیل ظرفیت تولید بالا و مصرف انرژی پایین در مناطقی که کمبود آب به نوعی دغدغه و بحران تبدیل شده است برای مصارف کشاورزی ، امور گلخانه‌ای و عملیات صنعتی استفاده می شود.

 

سیستم تصفیه آب دبل RO چگونه کار می کند؟

یک سیستم تصفیه آب دبل RO از دو مرحله سیستم RO تشکیل شده است، که سیستم RO مرحله اول، ظرفیت حجم بیش تری از جریان آب را نسبت به سیستم اسمز معکوس مرحله دوم دارد. هم چنین در مرحله اول نیاز به فشار و انرژی بیش تری نسبت به مرحله دوم می باشد. در بین این دو مرحله، باید یک تانک وجود داشته باشد که آب تصفیه شده مرحله اول در آن ذخیره شود و به عنوان آب خوراک برای سیستم اسمز معکوس مرحله دوم جهت خالص سازی کامل آب مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

دستگاه دبل RO

 

 

 • تصفیه آب برکیش واتر Brakish water

تصفیه آب برکیش واتر نوعی سیستم تصفیه آب صنعتی است که برای مقطر سازی آب لب شور در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. آب ورودی به دستگاه های تصفیه آب صنعتی به دو دسته آب دریا و آب لب شور تقسیم می شود. به آب چاه ، قنات ، رودخانه‌ها و آب‌های سطحی و زیرزمینی آب لب شور یا برکیش واتر می گویند. در دستگاه تصفیه آب برکیش واتر از فناوری اسمز معکوس ro و نانوفیلتراسیون برای تصفیه آب های لب شور استفاده می شود.گروه صنعتی و تولیدی آوین گستر البرز به عنوان یکی از معتبرترین تولیدکننده های سیستم های تصفیه آب صنعتی از جمله تصفیه آبRO ، دستگاه UF ، سیستم هایNF ، سیستم هایMF ، سیستم ضد عفونی کننده(ازن ، UVو کلریناتور ) و… در زمینه ساخت حرفه‌ای تصفیه آب برکیش واتر نیز با بکارگیری بهترین مهندسان و کارشناسان مجرب حوزه آب تصفیه کن های صنعتی فعالیت می‌کند.در تولید این سیستم ها تمام استانداردهای لازم و گواهینامه های بین المللی طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن و تصفیه آب صنعتی لحاظ شده است.

 

مزیت های سیستم تصفیه برکیش واتر

ظرفیت خروجی انواع دستگاه های تصفیه آب صنعتی برکیش واتر بین5 تا ۱۰ هزار مترمکعب در شبانه روز می باشد. در سیستم تصفیه آب برکیش واتر بسته به شرایط آب ورودی از تزریق انواع مواد شیمیایی مانند کلر ، ضد رسوب ، متابی سولفات سدیم و … استفاده می شود.پمپ های سانتریفیوژی ، غشای نیمه تراوا یا ممبران برکیش واتر و محفظه تحت فشار از بخش های مهم دستگاه تصفیه آب برکیش به شمار می رود. این دستگاه توانایی تصفیه انواع آب های لب شور را تا میزان شوری 8۰۰۰ میلی گرم بر لیتر دارا می باشد.

ممبران تصفیه آب برکیش واتر

ماژول ها یا ممبران سیستم تصفیه آب بر اساس نوع آب و میزان ناخالصی و املاح موجود در آن تعیین می گردد. مناسب ترین ممبران برای سیستم های تصفیه آب برکیش واتر نوع ممبران BW است. با توجه به اینکه TDS آب لب شور معمولاً کمتر از 8000 میلی گرم بر لیتر است سایز ممبران های تصفیه آب برکیش واتر ۴ و 8 اینچ می باشد.

 

نحوه کار دستگاه تصفیه آب برکیش واتر

https://www.aparat.com/v/3N2vD

 

 

 • تصفیه آب های برکیش واتر High Brakish water

تصفیه آب های برکیش واتر نوعی سیستم تصفیه آب صنعتی است که برای مقطر سازی آب لب شور در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. آب ورودی به دستگاه های تصفیه آب صنعتی به دو دسته آب دریا و آب لب شور تقسیم می شود. به آب چاه ، قنات ، رودخانه‌ها و آب‌های سطحی و زیرزمینی آب لب شور یا برکیش واتر می گویند. در دستگاه تصفیه آب های برکیش واتر از فناوری اسمز معکوس ro و نانوفیلتراسیون و… برای تصفیه آب های لب شور استفاده می شود.گروه صنعتی و تولیدی آوین گستر البرز به عنوان یکی از معتبرترین تولیدکننده های سیستم های تصفیه آب صنعتی از جمله تصفیه آبRO ، دستگاه UF ، سیستم هایNF ، سیستم هایMF ، سیستم ضد عفونی کننده(ازن ، UVو کلریناتور ) و… در زمینه ساخت حرفه‌ای تصفیه آب های برکیش واتر نیز با بکارگیری بهترین مهندسان و کارشناسان مجرب حوزه آب تصفیه کن های صنعتی فعالیت می‌کند.در تولید این سیستم ها تمام استانداردهای لازم و گواهینامه های بین المللی طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن یا تصفیه آب صنعتی لحاظ شده است.

 

لزوم استفاده از سیستم های تصفیه آب HI Brakish water

در سیستم های های برکیش واتر آب حاوی املاح و ناخالصی های زیاد ، مقادیر زیادی نمک ، ویروس ، باکتری و انواع مولکول های آلی می باشد. این آب غیر قابل شرب است ؛ سطح رسوب بالایی دارد و مصرف موثری در صنایع مختلف ندارد. TDS آب خام از نوع های برکیش واتر حداکثر ppm 20000 برآورد شده است.از طرفی در سال های اخیر علاوه بر مشکل کم آبی، منابع آب شیرین نیز در ایران محدود شده است. بنابراین استفاده از دستگاه های تصفیه آب های برکیش واتر کاربرد گسترده‌ای برای تولید آب شرب مورد نیاز شهرها و روستاهای مختلف کشور ایران دارد.

 

اسمز معکوس (یا گذرندگی وارون) (به انگلیسی: Reverse Osmosis ) فرایند تصفیه آبی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه‌تراوا برای تولید آب خالص و حذف یون‌ها، مولکول‌ها و ذرات بزرگتر حل شده در آب استفاده می‌شود.

 

 • تصفیه آب دریایی

دستگاه تصفیه آب دریایی رایج ترین دستگاه تصفیه آب صنعتی برای رفع شوری آب دریا می باشد. این دستگاه با توجه به نوع آب ورودی، میزان املاح موجود در آب و… با ظرفیت های مختلفی تولید می شود.گروه صنعتی و تولیدی آوین گستر البرز به عنوان یکی از معتبرترین تولیدکننده های سیستم های تصفیه آب صنعتی از جمله تصفیه آبRO ، دستگاه UF ، سیستم هایNF ، سیستم ضد عفونی کننده (ازن ، UVو کلریناتور ) و… در زمینه ساخت حرفه‌ای تصفیه آب دریایی نیز با بکارگیری بهترین مهندسان و کارشناسان مجرب حوزه آب تصفیه کن های صنعتی فعالیت می‌کند.در تولید این سیستم ها تمام استانداردهای لازم و گواهینامه های بین المللی طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن یا تصفیه آب صنعتی لحاظ شده است.

سیستم ro آب شیرین کن دریایی

 دستگاه تصفیه آب دریا می‌تواند هدایت الکتریکی آب را تا بیش از ۹۹ درصد کاهش دهد. سیستم اسمز معکوس در دستگاه تصفیه آب دریایی میزان شوری آب را به کمتر از ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر می رساند. معمولا دستگاه های آب شیرین کن دریایی با توان خروجی ۵۰ الی ۳۵۰۰ متر مکعب تولید می‌شود. اصلی ترین ویژگی های دستگاه تصفیه آب دریایی حذف بالای مقادیر نمک محلول در آب ، استفاده از پمپ های سانتریفیوژی و ممبران های پلی آمید مخصوص آب دریا می باشد.

 

لزوم استفاده از دستگاه تصفیه آب دریایی

 آب دریا حاوی آلودگی های مختلفی است که مصرف آن می‌تواند سلامت انسان را به خطر بیندازد. از طرفی به دلیل سطح شوری بالا و املاح ناخالص استفاده غیر شرب از آن نیز روش معقولی نیست. دستگاه تصفیه آب دریایی تا حدودی باعث شیرین سازی و رفع ناخالصی های آب دریا می گردد.هرچند هنوز هم در برخی مناطق ایران از روش های سنتی مانند تبخیر برای شیرین سازی آب دریا استفاده می‌شود اما این روش با توجه به تکنولوژی های نوین سیستم RO تصفیه آب صنعتی تقریباً کارایی خود را از دست داده است. از معایب روش های قدیمی سرعت کم ، هزینه بالا و… می باشد که کاربرد آن در شرایط اقتصادی کنونی به هیچ وجه کار عاقلانه ای نیست.دستگاه تصفیه آب دریایی اسمز معکوس RO علاوه بر سرعت بالای تصفیه ، کیفیت آب را نیز نسبت به روشهای قدیمی به طور چشمگیری افزایش می دهد.

مهمترین کاربرد آب تصفیه کن دریایی

 مهمترین کاربرد این دستگاه در زمین‌های کشاورزی ، مزارع و گلخانه ها و صنایع می باشد. در واقع کشاورزان با داشتن دستگاه تصفیه آب دریایی بدون نگرانی از مضرات شوری آب برای گیاهان ، محصولات و زمین های زراعی ، می‌توانند از مزیت های این دستگاه در پیشبرد عملیات کشاورزی و باغبانی خود بهره‌مند شوند. از آب خروجی این دستگاه علاوه بر شرب می توان در مصارف عمومی و شست و شو نیز استفاده کرد.

تولید آب تصفیه کن دریایی در آوین گستر البرز

میزان منابع آب دریا در کشور ایران و راحتی دسترسی به آن ، لزوم خرید تصفیه آب دریایی را بیش از پیش نمایان می‌کند. کارشناسان آوین گستر البرز در تلاشند تا با روش‌های مهندسی شده و ساخت بهینه انواع دستگاه تصفیه آب صنعتی از جمله تصفیه آب دریایی ، راندمان سیستم های آب تصفیه کن صنعتی یا انواع آب شیرین کن را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهند و از این طریق گام موثری در تامین آب مورد نیاز مردم و صنایع مختلف داشته باشند.دستگاه های آب تصفیه کن دریایی این شرکت جهت شیرین سازی آب دریا با تی دی اس 20000الی 45000و با راندمان 30الی45 درصد درصنایع مختلف قابل بهره برداری می باشد.شاخصه های اصلی تصفیه آب دریایی آوین گستر البرز عبارتند از:

 • ممبران دریایی
 • پرشروسل های قوی (psi 1200-1000)
 • اتصالات دنده ای
 • فشارکاری 45 تا 75 بار

 

اسمز معکوس (یا گذرندگی وارون) (به انگلیسی: Reverse Osmosis ) فرایند تصفیه آبی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه‌تراوا برای تولید آب خالص و حذف یون‌ها، مولکول‌ها و ذرات بزرگتر حل شده در آب استفاده می‌شود.

 

 

 • تصفیه آب دارویی

امروزه دانش سیستم های بروز تصفیه آب صنعتی ، روش ها و تکنولوژی های جدیدی از جمله اسمز معکوس (RO) ، میکروفیلتراسیون،اولترافیلتراسیون، جذب سطحی، گندزدایی با اشعه UV و..  را برای تولید دارو با استفاده از آب های مخصوص ارائه داده است. به طور کلی دستگاه تصفیه آب داروسازی  به وسیله سیستم ممبران مقادیر زیادی یون و نمک را از آب حذف می کند.بنابراین هدف اصلی از تصفیه آب صنعتی برای استفاده در صنایع دارویی حذف منبع بالقوه آلودگی ها و کاهش آلاینده های آب برای رسیدن به استانداردهای تولید انواع دارو می باشد.در این میان روش ژنراتور ازنO3  به دلیل دقت زیاد ، سازگاری با محیط زیست و سرعت عمل در انجام فرایندها نسبت به روش‌های کلرزنی و پراکسید هیدروژن روش قدرتمندتری برای تصفیه و ضدعفونی کردن آب مورد نیاز در صنایع دارویی می باشد.

 

انواع آب ها در صنایع دارویی :

انواع آب ها در صنایع دارویی به صورت زیر میباشد :

 • آب خالص در مصراف عمومی داروسازی (PW (Purified Water

این اصطلاح مخفف عبارت Water For Injection یا آب مخصوص تزریقات است. در زبان فارسی از واژۀ آب مقطر برای این مورد استفاده می‌شود. برای تهیه این آب دو مرحله انجام می‌شود که اولی استفاده از تکنولوژی اسمز معکوس و دومین گام به کار گیری اشعه‌های UV یا فرابنفش برای ضد عفونی آب است.

 • آب مناسب تزریق در صنایع دارویی (WFI (Water For Injection
 • آب با درصد خلوص بالا (HPW (Highly Purified Water

از آب بسیار خالص تنها برای تولید دارو استفاده می‌شود. بدیهی است که کیفیت بیولوژیکی داروها باید بسیار بالا باشد و این امر تنها زمانی میسر می‌شود که آب مورد استفاده درصد خلوص بسیار بالایی داشته باشد.

 • آب به صورت بخار جهت استریلیزه کردن ابزار

 

تصفیه-آب-دارویی

 

 

انواع روش های تصفیه آب صنعتی


تصفیه آب صنعتی با استفاد از روش های مختلفی انجام می گیرد که شامل : سیستم تبادل یونی، روش های فیلتراسیون (میکرو فیلتراسیون، اولترا فیلتراسیون و نانوفیلتراسیون)، روش EDI، روش EDR و روش اسمز معکوس (RO) می باشد.

 

 • روش سیستم تبادل یونی:

فرایند تبادل یونی یکی از اشکال پدیده جذب سطحی است، که در آن فاز سیال در تماس با فاز جامد جاذب قرار می‌گیرد. طی این تماس برخی از اجزای موجود در فاز سیال جذب فاز جامد شده و از سیال جدا می‌گردند. فرایند تبادل یونی فرایندی برگشت پذیر است که طی آن یون های خارجی موجود در آب جذب گروه های عاملی قرار گرفته بر روی شبکه پلیمری (فاز جامد) می‌گردند و بدین ترتیب آب عاری از هرگونه ناخالصی یونی حاصل می‌گردد.
پس از اشباع شدن گروه های عاملی، سیستم تحت عملیات بازیابی و شستشوی شیمیایی قرار گرفته و مجدداً مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از سیستم های تبادل یونی به دو منظور سختی گیری و همچنین تولید آب با خلوص بالاتر استفاده می شود که به طور جداگانه در ذیل اشاره می گردد.

الف) سیستم های تبادل یونی به عنوان سختی گیر آب مورد نیاز صنعت به لحاظ استاندارد با آب مورد نیاز شرب بسیار متفاوت می‌‌باشد.
نکته‌‌ای که در آب مورد نیاز اکثر صنایع حائز اهمیت می‌‌باشد، حذف املاحی است که می توانند در صورت فراهم آمدن شرایط رسوب نمایند.
یکی از بیشترین مصارف آب در صنعت تولید بخار می‌‌باشد که در صورت وجود عوامل رسوب کننده در آب می‌‌توانند باعث کاهش عمر این تاسیسات گردند.
این عوامل رسوب کننده بیشتر با عنوان سختی شناخته می‌‌شوند. در تعریف علمی کلیه کاتیون های با ظرفیت الکتریکی بیشتر از یک را سختی گویند. لذا در اکثر صنایع فقط حذف سختی آب مد نظر می‌‌باشد که هزینه آن نسبت به حذف کل یون های آب بسیار پایین تر می باشد.
در این میان سیستم های تبادل کننده یونی خاصی برای این منظور تولید شده اند که به رزین های پایه سدیمی معروفند.
در واقع این رزین ها، سختی آب مانند یون های کلسیم، منیزیم و… را جذب کرده و به جای آن سدیم آزاد می نمایند.
توجه شود که در این روش جمع کل آنیون ها و کاتیون های آب ثابت می ماند و فقط نوع یون ها عوض می شوند. محدودیت این روش این است که برای TDS های بالای 1000جوابگو نمی باشند و باید از روش های دیگری استفاده شود. احیاء این سختی گیرها به وسیله محلول آب و نمک می باشد.

ب)سیستم های تبادل یونی برای تولید آب با درجه خلوص بالا از دیگر رزین های استفاده شده در صنعت تصفیه آب رزین های سیکل اسیدی و بازی هستند که در گذشته در محدوده بسیار وسیع تری استفاده می شدند.
در واقع این روش می تواند نیاز صنایع به آب فوق خالص را مرتفع سازد این رزین ها به دو نوع قوی و ضعیف تقسیم می شوند و می توانند در آرایش های مختلفی قرار گرفته و آب فوق خالص تولید نمایند.
امروزه از این روش در خروجی آب تصفیه شده توسط RO به منظور تولید آب با EC<0.2 استفاده می شود.

کاربرد روش تبادل یون

 •  سختی آب را کاهش داد،
 • آنیون و یا کاتیون های خارجی را از آب حذف کرد،
 • قلیائیت آب را کاهش داد،
 •  آب موجود در صنایع فلزی را مجددا بازیابی کرد،
 •  نیترات و سولفات موجود را از آب حذف نمود،
 •  جداسازی و یا بازیابی مواد دارویی را انجام داد و کاربردهای دیگری که در آن یون ها را از آب گرفت.

 

تبادل یونی فرایندی است که یون های مشخصی در تبادل غیر محلول با یون های مختلف جایگزین می شوند. این روش برای سختی گیری آب و تولید آب خالص استفاده می شود. متداول ترین کاربرد سیستم تبادل یونی رزینی نرم کردن آب شهری است. یون های سدیم در رزین تبادل کاتیونی جایگزین کلسیم و منیزیم آب می شود و سختی کاهش می یابد. کاربرد سیستم تبادل یونی در صنایع غذایی و نوشیدنی، فلزکاری، نیمه رساناها، تصفیه فاضلاب، بخشی از سیستم تصفیه و تولید آب شرب است. عیب این روش مصرف زیاد مواد شمیایی و فضای زیاد است.

 

 

 • روش های فیلتراسیون

تصفیه آب به روش فیلتراسیون شامل میکرو فیلتراسیون (MF)، نانو فیلتراسیون (NF) و اولترا فیلتراسیون (UF) می باشد. از این روش ها برای جداسازی مواد آلی، املاح محلول در آب و تولید آب خالص استفاده می شود.

 

سیستم میکروفیلتراسیون، یک سیستم فیلتراسیون کاملاً خودکار و متراکم جهت جداسازی محلول‌ های جامد-مایع می‌ باشد. در این روش جداسازی باکتری ها، مواد معلق کلوئیدی و مواد پلیمری حذف می شوند و ذرات ماکرو مولکول که کوچکتر از منافذ غشاء هستند عبور می کنند.

 

میکروفیلتراسیون

میکروفیلتراسیون (Micro Filtration) یکی از قوی ترین غشاها برای جداسازی جامد از مایع می باشد که در تصفیه آب کاربرد گسترده ای دارد. این گروه از غشاها به دلیل قطر کم منافذ قادر هستند تا ذرات 0.1 تا 10 میکرون را از مایعات حذف کنند.

مراحل تصفیه آب به روش میکروفیلتراسیون

فرآیند تصفیه آب به روش میکروفیلتراسیون MF شامل چند مرحله می باشد که عبارتند از:

به منظور حذف ذرات با اندازه 45 میکرون، ابتدا آب از فیلتر شنی عبور می کند. با انجام این عمل به عنوان پیش تصفیه، از آسیب وارد شدن به غشای میکروفیلتراسیون جلوگیری شده و راندمان کار را نیز تا حد مطلوبی افزایش می دهد.
آب خروجی از فیلتر شنی با کمک پمپ وارد هوزینگ حاوی غشای MF شده و تنها ذرات با اندازه کمتر از یک میکرون امکان عبور از منافذ غشا را پیدا خواهند کرد
لازم به ذکر است که به منظور احیا و تمیز کردن سطح روی غشای MF لازم است به روش های مختلف نسبت به شستشوی آنها اقدام شود. مدت زمان و تعداد دفعاتی که در هر بازه زمانی باید نسبت به تمیز کردن غشای میکروفیلتراسیون اقدام گردد، به میزان آلودگی موجود در آب بستگی دارد.
آب خروجی از این مرحله می تواند به عنوان پیش تصفیه برای اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس استفاده گردد.

مزایای تصفیه به روش میکروفیلتراسیون

غشای میکروفیلتراسیون یکی از کاربردی ترین فیلترهای مورد استفاده در صنایع مختلف می باشد که ویژگی های مثبت متعددی دارد. از مهم ترین نقاط مثبت و مزایای این غشا می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • قابلیت حذف میکروارگانیسم ها و حذف بیولوژیکی مواد آلاینده موجود در آب
 • قدرت بالا در حذف ذرات کلوئیدی، باکتری و ویروس، مواد پروتئینی و پلیمرهای موجود در آب
 • قیمت مناسب و توان عملیاتی بالا
 • نیاز به اختلاف فشار کم نسبت به روش اسمز معکوس
 • عدم تغییر PH آب خروجی از غشا
 • دارای پساب کمتر نسبت به روش اسمز معکوس
 • حذف مواد آلی، گل و لای
 • به عنوان پیش تصفیه در سیستم اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون
 • عدم استفاده از مواد شیمیایی تمیز کننده
 • تصفیه بیولوژیکی آب های آلوده
 • جداکننده کلیه مواد کلوئیدی، پلیمرها، مواد معلق و مواد پروتئینی
 • نیاز به اختلاف فشار کم نسبت به RO
 • کاربرد در صنایع تصفیه آب، لبنی، آب میوه و دارویی
 • هزینه های پایین و توان عملیاتی بالا
کاربرد غشای میکروفیلتراسیون

مهم ترین کاربردهای غشای میکروفیلتراسیون عبارتند از:

 • استفاده از MF به عنوان پیش تصفیه اسمر معکوس
 • کاربرد گسترده در بیوراکتور غشایی
 • قابلیت استفاده برای تصفیه مواد غذایی و دارویی
 • تصفیه آب آشامیدنی
 • تصفیه آب در سیستم های خنک کننده و بویلرها
 • استرلیزه سرد نوشیدنی ها و محصولات دارویی
 • شفاف سازی آب مبوه و دیگر نوشیدنی ها
 • جداسازی باکتری از آب
 • تصفیه پساب
 • جداسازی امولسیون آب و روغن
 • جداسازی جامد- مایع در صنایع غذایی و دارویی

 

سیستم میکروفیلتراسیون، یک سیستم فیلتراسیون کاملاً خودکار و متراکم جهت جداسازی محلول‌ های جامد-مایع می‌ باشد.

 

نانوفیلتراسیون

نانو فیلتراسیون NF به روشی برای تصفیه آب گفته میشود که جریان آب با فشار الکتریکی از غشای نیم تراوا و بارور با حفره هایی به اندازه 0.001 میکرون عبور می کند. با عبور جریان آب تمام ذرات بیشتر از یک نانو از آب جدا خواهند شد و مابقی یون های مفید برای بدن انسان از آن عبور خواهند کرد. یکی از ویژگی های مثبت این شیوه تصفیه آب، حذف مواد ذائد و مواد آلی با وزن بیشتر از 1000 دالتون می باشد که باعث میشود آب درجه خالصی بالایی داشته باشد.

غشا و فیلتر به کار رفته در ساختار پکیج های تصفیه آب به روش نانو فیلتراسیون دارای دو لایه می باشند که یک لایه به منظور حفظ دستگاه در برابر فشار وارد شده به آن عمل می کند. لایه دوم در واقع نقش جداکننده مواد ذائد از آب را دارا می باشد که با تکنولوژی نانو تولید شده و از طول عمر بالایی برخوردار است.

روش کار تصفیه آب با نانو فیلتراسیون

روش کار تصفیه آب با کمک تکنولوژی (Nanofiltration NF) شباهت بسیار زیادی با تصفیه آب به روش اسمز معکوس دارد. برای درک بهتر نحوه تصفیه آب با این روش لازم است ابتدا نگاهی به اسمز و شیوه خالص سازی آب با آن داشته باشیم. اسمز که یک پدیده طبیعی می باشد، بر این اساس عمل می کند که همیشه مواد با درجه شوری پایین به سمت شوری بیشتر جذب میشوند و این مساله براحتی در طبیعت مشاهده می گردد. در تصفیه آب به روش اسمز معکوس و NF عکس این روال در نظر گرفته شده و با فشار آب با درجه شوری بیشتر را به سمت کمتر هدایت می کند.در ساختار کلی پکیج تصفیه آب به روش NF یک غشا یا ممبران دو لایه در نظر گرفته شده است که آب با فشار الکتریکی از آن عبور می کند. با توجه به بارور شدن ممبران، علاوه بر مواد ذائد و مولکول و ویروس ها، کاتیون های دو یا چند ظرفیتی نیز امکان عبور از آن را پیدا نمی کنند. در نتیجه آب بدست آمده از این روش در نهایت درجه خالصی بالایی داشته و برای صنایع داروسازی و مصارف صنعتی مناسب خواهد بود.

 

نانوپالایش (به انگلیسی: Nanofiltration ) روش جدیدتری از فرآیندهای فیلتراسیون غشایی است. این روش معمولاً برای جداسازی ذرات از آب‌هایی استفاده می‌شود که دارای مقادیر کمی از مواد جامد محلول هستند؛ مانند آب‌های سطحی و آب‌های شیرین زیرزمینی.

 

مزایای استفاده از سیستم های نانو فیلتراسیون  :

 • حذف نمک‌ های چند ظرفیتی (از قبیل آهن، منگنز، اورانیم و برخی آفت کش ها)
 • مقدار انرژی پایین سیستم
 • مقدار پساب پایین تر سیستم نسبت به دستگاه های RO
 • امکان كم شدن فلزات سنگین، امکان كاهش نیترات و سولفات آب
 • بدون احتیاج به مصرف مواد شیمیایی
 • عدم تغییر در pH آب تصفیه خروجی از سیستم
 • از بین بردن انواع باکتری، ویروس و میکروارگانیزم ها
 • هزینه کمتر نسبت به اسمز معکوس
 • دبی خروجی محصول بالاتر
 • بازدهی بیشتر نسبت به روش اسمز معکوس
 • طول عمر بالاتر غشاهای نانوفیلتراسیون نسبت به اسمز معکوس
 • کاربرد در صنایع تصفیه آب، آب میوه، دارویی و …
 • حذف آلاینده های محلول آلی و غیرآلی از آب
 • از بین برنده سختی و کاهش دهنده رنگ و بو آب آشامیدنی
 • تصفیه پساب های صنعتی و کشاورزی
 • گندزدایی آب های سطحی و زیرزمینی
 • پیش تصفیه سیستم اسمز معکوس (RO)
 • تصفیه آب مورد استفاده در کارخانه ها که برای خنک کردن دستگاه ها به کار می روند

 

معایب نانو فیلتراسیون

 • مصرف انرژی بالاتر از اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون
 • پیش تصفیه برای برخی از آب‌های به شدت آلوده مورد نیاز است (پیش فیلتراسیون تا اندازه ۱/۰ تا ۲۰ میکرون) که با غشاهای مارپیچ اتفاق می‌افتد.
 • ممانعت محدود برای نمک‌ها و یون‌های یک ظرفیتی
 • غشاهای نانو فیلتراسیون کمی گران‌تر از غشاهای اسمز معکوس است
 • غشاها نسبت به کلر آزاد حساس است. فیلتر کربن فعال یا تصفیه با سولفیت برای غلظت بالای کلر توصیه می‌شود

نانو فیلتراسیون NF به روشی برای تصفیه آب گفته میشود که جریان آب با فشار الکتریکی از غشای نیم تراوا و بارور با حفره هایی به اندازه 0.001 میکرون عبور می کند

 

کاربرد های مختلف نانو فیلتراسیون در صنایع مختلف

غذایی:

– نمک زدایی از محلول پنیر
– نمک زدایی از محلول شکر
– بازیابی مواد غذایی در فرایند تخمیر
– تصفیه پساب
– خالص سازی اسیدهای آلی

نساجی، چرم و کاغذ:

– جداسازی اسیدهای آمینه
– بازیابی رنگینه ها از پساب
– بازیابی آب و نمک از پساب
– بازیابی مواد آهاری از پساب آهارگیری
– بازیابی و استفاده مجدد از یون های کروم
– تصفیه پساب

شیمیایی:

– بازیابی محلول سفیدگری
– حذف گاز دی اکسیدکربن در فرایند گازی
– تهیه برومید
– بازیابی قلیا در فرایند تولید سلولز و ویسکوز
– رسوب سولفات کلسیم

الکترونیک و آبکاری:

– جداسازی فلزات سنگین از محلول اسیدها
– حذف سولفات های فلزی از پساب
– حذف نیکل

تولید آب:

– بازیابی هیدروکسید لیتیم در تصفیه پساب باتری سازی
– حذف مواد روغنی از آب
– حذف سختی از آب
– حذف مواد آلی طبیعی
– حذف سموم دفع آفات از آب
– حذف فلزات سنگین، آهن، مس، روی و سیلیکا
– تصفیه آب های شور

کشاورزی:

– حذف فسفات، سولفات، نیترات و فلوراید

– حذف سلنیوم از آب زهکشی

 

 

اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون (UF)چیست و چگونه انجام می شود؟

جداسازی ذرات ریز از آب را اولترافیلتراسیون می نامند که بر پایه افت فشار انجام می شود.

این تکونولوژی توانایی حذف ذرات ریز کلوییدی ، باکتری ها ، ویروس ها و سایر آلاینده های میکروبی را دارد ولی نمی تواند یون ها ومولکول های کوچک که املاح محلول

و سختی آب را تشکیل می دهد را از آب جدا کند.

جنس غشاها پلی وینیلا یدن فلوراید ( PVDF ) با قطر خارجی 1.3 میلی متر و قطرداخلی 7. میلی متر وقطر دیواره ا ی به ضخامت 3. میلی متر بوده

و قطرحفره های آن 05. میکرومتر می باشد به این خاطر قابلیت حذف بیش از نود درصد ذرات بزرگتر از 05. میکرون را دارد.

براساس جداول استانداردهای اندازه ذرات ،ویروس ها با اندازه ای بین 05. تا 5. میکرومتر ،کلوییدها با اندازه ای بین 01. تا 10 میکرومتر ، باکتری ها با اندازه ای بین 2. تا 1.5 میکرومترو

قارچ ها با اندازه ای بین 1 تا 10 میکرومتر به راحتی توسط این غشاها، قابل حذف شدن می باشند .

ازاین روش همچنین برای اطمینان ازتولید آب باکیفیت بالاتر برای واحدها ی پایین دستی استفاده میشود

و یک سرمایه گذاری معقول برای به روز رسانی واحدهای قدیمی تصفیه آب میباشد.

همچنین از روش اولترافیلتراسیون برای به روز و نو ساختن واحد های قدیمی تصفیه آب استفاده می شود.

دراین مورد مشخص واحدهای قدیمی با کمترین تغییر درجانمایی آن ها ارتقا می یابند .

بااستفاده از تکنولوژی فشرده واتوماتیک UF خطوط پیش تصفیه قدیمی شامل انعقاد ،لخته سازی ،فیلتراسیون وحتی لجن فعال جایگزین می گردند

و می توان مصرف مواد شیمیایی ،تولید لجن و نیروی انسانی را از طریق اتوماسیون سازی کم کرد.

 

اولترافیلتراسیون (UF) نوعی فیلتراسیون غشایی (ممبران) است که در آن فشار هیدرواستاتیکی، یک مایع را به یک غشای نیمه تراوا تحمیل می کند. جامدات معلق و املاح با وزن مولکولی بالا حفظ می شوند، در حالی که آب و املاح با وزن مولکولی کم از غشاء عبور می کنند.

 

 

مزایای اولترافیلتراسیون UF

علیرغم وجود روش های متعدد برای تصفیه آب، اولترافیلتراسیون با استقبال بسیار خوبی در مصارف صنعتی و خانگی مواجه شده است که اصلی ترین دلیل این محبوبیت مزایای زیاد آن می باشد. از مهم ترین مزایای UF عبارتند از:

 • تولید آب خالص بدون ذرات ریز، ویرویس، میکروب و مواد آلی
 • بهره مندی از مقاومت بسیار بالا در برابر اکسیداسیون
 • بهره مندی از مقاومت بالا حرارتی و شیمیایی
 • نرخ بسیار پایین گرفتگی ممبران و عدم نیاز به سرویس و شستشوهای متوالی
 • SDI پایین در فرآیند اولترافیلتراسیون
 • دقت بسیار بالا در برابر جداسازی
 • عدم محدودیت در مقدار آب تصفیه شده بخاطر نداشتن مخزن ذخیره سازی آب
 • کاربرد گسترده در صنعت و کشاورزی
 • تعمیر و نگهداری آسان دستگاه
 • صرفه جویی در مصرف انرژی بخاطر نیاز به فشار کم پمپ برای ورود آب به دستگاه
 • مقاومت بالای غشاهای اولترافیلتراسیون در برابر مواد شیمیایی و مکانیکی

 

 

 • روش الکترودیونیزاسیون (EDI)

این روش ترکیبی از روش تبادل یونی و فیلتراسیون غشایی می باشد که خروجی آن آبی بدون املاح و دارای هدایت الکتریکی (EC) پایین است.

در سیستم EDI املاح موجود در آب از طریق تبادل یونی جدا می شوند. هر واحد EDI از تعدادی سلول تشکیل شده است که بین دو الکترود قرار گرفته اند.

تفاوت روش EDI با روش تبادل یونی این است که ممبران ها به صورت پیوسته با جریان برق احیا می شوند و دیگر نیازی به استفاده از مواد شیمیایی برای احیای ممبران نمی باشد.

 

 

 

 • تصفیه آب به روش (EDR (Electro dialysis Reverse:

کلمه Dialysis در لغت به معنی جدا کردن مواد از یک محلول می باشد و روش EDR در واقع بیانگر جدا کردن املاح از آب با استفاده از انرژی برق می‌‌باشد.
در این روش با استفاده از جریان برق DC و همچنین غشاهای آنیونی و کاتیونی، عملیات جداسازی املاح از آب صورت می ‌‌پذیرد.
کلمه Reverse در انتهای این روش بدین معنی می باشد که در اثر عبور آب از ممبرین ‌‌های سیستم، یکسری از املاح بر روی ممبرِین‌‌ ها رسوب می‌ نمایند.
در روش های سنتی که به ED معروف بود از تزریق اسید و آنتی اسکالانت و اسید سولفوریک برای جلوگیری از رسوب استفاده می ‌‌شد ولی در این روش به ازای حدوداً هر 15 دقیقه کار سیستم، پلاریته سیستم یا همان جای قطب‌‌های مثبت و منفی تعویض می‌‌گردد و املاح رسوب کرده بر روی سیستم از آن جدا می‌‌شوند.
نکته‌‌ ای که در مورد روش EDR قابل توجه می باشد این است که در هر مرحله از تصفیه تنها 50% از املاح می ‌‌تواند دفع گردد لذا برای رسیدن به خلوص بالاتر باید آب در چندین مرحله تصفیه شود.
روش EDR بیشتر برای تولید آب شرب در دنیا استفاده می شود.
از آنجایی که TDS مناسب آب شرب بین 100 تا 500 می‌‌باشد وTDSخروجی این روش بالاتر از100 می‌باشد، این روش بهترین روش تولید آب شرب در حجم‌‌ های بالا می باشد.
حداقل حجم آب تولیدی به روش EDR حدود 15 متر مکعب در شبانه روز می باشد.

 

معایب روش EDR

حداکثر TDS ورودی به سیستم 12000 PPM می باشد .
ماکسیمم درصد حذف املاح در هر مرحله 50% می باشد در حالی که در روشRO، 99% می باشد.
این روش فقط توانایی حذف عناصری را دارد که از لحاظ الکتریکی خنثی نیستند.
مثلاً اگر شکر در آب حل شود یون های سازنده آن از لحاظ الکتریکی خنثی می باشند، لذا اگر آب شیرین بارها و بارها از این سیستم عبور نماید به هیچ وجه املاح آن حذف نمی ‌‌گردد.
همچنین این روش توانایی حذف میکرو ارگانیزم های موجود در آب مانند باکتری ها، قارچ ها، جلبک ها و ویروس ها را به علت اینکه از لحاظ الکتریکی خنثی می باشند را ندارد.

 

تصفیه آب به روش (EDR (Electro dialysis Reverse

 

 

 • روش اسمز معکوس (RO):

اسمزمعکوس یکی از بهترین روش های تصفیه آب در تمامی کشور ها میباشد.  این روش با استفاده از فیلتر های ممبران با منافذ ریزی که دارد تنها مولکول های آب را از خود عبور میدهد. اسمزمعکوس قابلیت دریافت ورودی آب خام با TDS بالا (حتی آب دریا و اقیانوس ها) را دارد. همچنین این روش قابلیت جداسازی آلاینده هایی که به آب رنگ، مزه و بوی نامطلوبی می دهند، از قبیل طعم های قلیایی و نمکی ایجاد شده به وسیله کلریدها و سولفات ها را به خوبی جدا میکند.

در فناوری RO از فیلترهایی به نام ممبران (غشا نیمه تراوا) که معمولا از جنس پلی آمید می باشند و دارای منافذی بسیار ریز با قطری کمتر از قطر موی انسان می باشند، برای حذف کلیه جامدات محلول (TDS) آب استفاده می شود.

فیلتر ممبران مورد استفاده در روش تصفیه آب RO قابلیت حذف آلاینده های شیمیایی، نیترات و نیتریت، سرب، جیوه، شوری، املاح و سایر ناخالصی های موجود در آب را دارد.

در روش فیلتراسیون RO آب خام توسط فشار تامین شده از طریق پمپ به داخل محفظه ای (پرشروسل) که ممبران در آن قرار دارد پمپاژ می شود.

آب خام از لایه های ممبران RO عبور کرده تا به قسمت مرکزی ممبران برسد و کلیه آلاینده های آن حذف شوند. سپس آب تصفیه شده توسط لوله ای که در مرکز ممبران قرار دارد از سمت دیگر ممبران و پساب (آب با غلظت بالای ناخالصی ها) نیز از قسمت مربوطه در پرشروسل خارج می گردد.

امروزه متداول ترین و موثر ترین روش برای تصفیه آب صنعتی استفاده از روش RO می باشد. علت این موضوع این است که از روش اسمز معکوس برای تصفیه انواع آب خام با درجه مختلف سختی و آلاینده های مختلف می توان استفاده کرد.

 

مزایای استفاده از دستگاه تصفیه آب صنعتی


– قابلیت حذف انواع آلاینده‌های معدنی و آلی به طور همزمان
-توان عملیاتی و ظرفیت بالا برای تصفیه آب لب شور
-امکان طراحی برای مقادیر مختلف ورودی آب و ظرفیت‌های تولید متفاوت با توجه به نیاز
-امکان تصفیه آب لب شور و تامین آب مورد نیاز برای مصارف مختلف
-امکان بازگشت پساب خروجی از سیستم به محیط زیست یا بازیابی مجدد آن در دستگاه
-نیاز به انرژی کمتر در مقایسه با سایر فناوری‌های تصفیه آب
-صرفه جویی در هزینه های آب و فاضلاب
-بهبود عملکرد و راندمان دستگاه های صنعتی

-بصرفه و اقتصادی بودن سیستم اسمز معکوس نسبت به روش های دیگر
-کاهش مصرف انرژی نسبت به روش های تقطیری
-جلوگیری از عبور باکتری ، ویروس ها و مواد تب زا (Pyrogens) از ممبران های دستگاه تصفیه آب صنعتی
-امکان بازگرداندن پساب حاصله به محیط زیست و یا استفاده مجدد از آب در دستگاه تصفیه آب صنعتی
-دستگاه تصفیه آب صنعتی دارای استانداردهای بین المللی می باشد.
-امکان استفاده از دستگاه تصفیه آب در هر شرایط محیطی اعم از روی عرشه کشتی ها ، زون های صفر پالایشگاهی و …

کاربردهای دستگاه تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس


کاربرد های دسستگاه تصفیه آب صنعتی :

با توجه به حساسیت بالای کیفیت آب مصرفی در صنعت دام و طیور، استفاده از سیستم تصفیه آب برای این مکانها اهمیت بسیار زیادی دارد. دستگاه تصفیه آب مرغداری میزان املاح را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد. این موضوع باعث رشد بهتر و بیماری های کمتر در انواع طیور خواهد داشت. سیستم تصفیه آب صنعتی مرغداری این قابلیت را دارد که میزان املاح آب را نسبت به نوع مصرف توسط مصرف کننده تنظیم کند.

طراحی و ساخت تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس برای تصفیه و نمک زدایی آب چاه به منظور تامین آب شرب مرغداری، تصفیه بیولوژیکی و ضد عفونی آن در جهت بالا بردن سلامتی طیور،بهداشت و موجب حذف آلودگی های آب و نهایتا شیرین سازی آب برای مصارف مرغداری می شود.

 

Reverse Osmosis is the process of Osmosis in reverse.

 

 

 • تامین و تولید آب مناسب جهت مصارف کشاورزی ، گلخانه ای

آب شیرین کن کشاورزی جهت تصفیه آب های شور، لب شور استفاده می شود . آب شیرین کن کشاورزی 99 درصد مواد آلی، نمک های محلول و ذرات معلق موجود در آب خام را تصفیه می کند و از بین می برد، در نتیجه آبی سالم و شیرین تولید می کند.

آب شیرین کن کشاورزی در گلخانه نیز مورد استفاده قرار میگیرد که از آن برای سبک کردن آب ورودی استفاده میگردد. آب تولید شده توسط دستگاه درمه پاش(فوگر) و بستر گیاه مورد استفاده قرار میگیرد.

 • تامین و تولید آب فرایندی کارخانه های داروسازی و لوازم آرایش

آب شیرین کن در کارخانه های لوازم آرایشی بهداشتی جهت تولید آب مقطر و آب دیونیزه مورد استفاده قرار میگرید که می تواند۹۹ درصد آلودگی‌های معدنی و میکروارگانیسمی را از آب حذف کند.

آب به طور گسترده به عنوان یک ماده اولیه در پروسه های فرمولاسیون، ساخت وسنتز مواد اولیه و تولید فرآورده های دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. لذا همان طور که گفته شد استفاده از آن حساسیت بالایی دارد. به همین دلیل تصفیه آب در داروسازی الزامی میباشد. آب ها مورد استفاده در این صنعت دارای انواع مختلفی هستند.

 

اسمز معکوس (یا گذرندگی وارون) (به انگلیسی: Reverse Osmosis ) فرایند تصفیه آبی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه‌تراوا برای تولید آب خالص و حذف یون‌ها، مولکول‌ها و ذرات بزرگتر حل شده در آب استفاده می‌شود.

 

در صنعت فولادسازی، دستگاه‌های تصفیه آب صنعتی برای استفاده در فرآیندهای مختلف به کار می‌روند. این دستگاه‌ها عمدتاً برای تصفیه آب خام و تأمین آب پاک، تقویت فرآیندهای شیمیایی و حفاظت از تجهیزات از رسوبات و ذرات جامد استفاده می‌شوند.

یکی از کاربردهای دستگاه تصفیه آب صنعتی در صنعت فولادسازی، در فرآیند تولید آب سرد است. در این فرآیند، آب خنک شده به اندازه کافی برای استفاده در فرآیندهای دیگر نیاز است. با استفاده از دستگاه تصفیه آب صنعتی، آب خام تصفیه شده و از ذرات جامد و رسوبات پاک شده و سپس به فرآیند تولید آب سرد منتقل می‌شود.

دستگاه تصفیه آب صنعتی همچنین می‌تواند در فرآیندهای پیرولیز بخار و غیره استفاده شود. در این فرآیندها، کیفیت آب بسیار حائز اهمیت است و آب پاک تصفیه شده تأثیر قابل توجهی بر روی کیفیت و کارایی فرآیند دارد.

به طور کلی، استفاده از دستگاه تصفیه آب صنعتی در صنعت فولادسازی به منظور بهبود کیفیت آب، بهینه‌سازی فرآیندهای صنعتی و حفاظت از تجهیزات و خطوط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • تامین و تولید آب فرایندی کارخانه های کاغذسازی ، رنگ سازی ، ماشین سازی

در صنایع خودروسازی قبل از رنگ کردن خودروها، ابتدا آن را در وان چرب‌گیری، آب‌کشی داده می‌شود تا تمامی چربی‌های اضافه پاک شود، بعد از آن عملیات اسید شویی انجام می‌دهند و مجدد عملیات شست‌و‌شو را انجام می‌دهند.خودروها بعد از آب‌کشی با مواد شیمیایی حاوی فسفات جهت جذب بهتر رنگ، شست‌و‌شو انجام می‌شود. تمامی مراحل شست‌‌و‌شو و آبکشی خودروها باید با آب بدون یون انجام شود که احتیاج به دستگاه‌های تصفیه آب صنعتی است.

 • تامین و تولید آب مناسب جهت مصارف صنایع غذایی

در صنایع مواد غذایی برای تولید محصولاتی مانند رب گوجه فرنگی، انواع کمپوت ها، نوشیدنی ها و … باید از آب استفاده کرد. این آب علاوه بر آنکه باید عاری از آلودگی های میکروبی و شیمیایی باشد، لازم است که هیچگونه املاح و مواد معدنی نداشته باشد. وجود املاحی مثل آهن و منگنز می تواند رنگ، طعم و بوی مواد غذایی تولیدی را تحت تأثیر خود قرار دهد پس لازم است که همه این املاح از آب حذف گردد.

پس از تولید مواد غذایی، باید محصولات وارد ظرف های بسته بندی می شوند. اما قبل از آن لازم است ظرف ها کاملا شسته شوند. اینجا نیز با یکی از کاربردهای تصفیه آب صنعتی  در صنایع مواد غذایی روبه رو هستیم. اگر آبی که برای شستن ظروف استفاده می شود آلودگی میکروبی داشته باشد، باعث فساد مواد غذایی خواهد شد. وجود املاح در این آب نیز می تواند سبب تغییر رنگ و بو و مزه مواد غذایی درون ظرف ها شود. پس باید حتما قبل از شستشوی ظروف با آب، آب را تصفیه کرد.

 

آب شیرین کن صنعتی

 

بدون شک مهم ترین عامل در تولید بخار آب و کیفیت آن می باشد. کیفیت آب ورودی به دیگ بخار تاثیر مستقیم بر عملکرد دیگ بخار و مصرف انرژی آن دارد در صورتی که آب ورودی به دیگ های بخار تصفیه شده باشد جلوگیری می کند از رسوب ناشی از کلسیم منیزیم سیلیکا و همچنین موجب افزایش عمر مفید دیگ و  جلوگیری از خردگی پایپینگ آن می شود .

 

 • تامین و تولید آب برج ها خنک کننده ، سیستم های برودتی و مبدل های حرارتی

آب مصرفی در سامانه های تهویه مطبوع و برج های خنک کننده میتواند مشکلات فراوانی چون :

تشکیل رسوب خوردگی تجهیزات و……به وجود بیاورد. لذا پیشنهاد می شود آب قبل از ورود به سیستم تصفیه شده و سپس به سیستم تزریق شود.

 

 • تامین و تولید آب دستگاه های دیالیز بیمارستان ها

سیستم های تصفیه آب برای واحد های همودیالیز  نقش حیاتی دارند . لذا اطمینان از اینکه کیفیت آب وارد شده به سیستم های همودیالیز دارای استاندارد های پزشکی می باشد حائز اهمیت است .سیستم های تصفیه آب آبی را فراهم می کند که در آن سطوح آلاینده هایی که برای بیماران دیالیزی سمی شناخته شده اند به طور مداوم کمتر از حد توصیه شده نگهداری می شود.

 

 • کارخانجات تولید آرد

کارخانجات آرد به عنوان صنعت مادر در بخش صنایع غذایی مطرح هستند و علاوه بر تامین مواد اولیه بسیاری از کارخانجات صنایع غذایی ازجمله کیک کلوچه . نان . نشاسته . و ………..

محصولات  کارخانجات آرد  بر سفره ی تمام خانواده ها و سبد غذایی اعضای جامعه وجود دارد .از این رو رعایت موارد بهداشتی از زمان  برداشت گندم تا مرحله ی پخت عمده ترین مسعولیت سازمان غله و وزارت بهداشت در این بخش را تشکیل می دهد . در کارخانجات آرد به منظور آماده سازی گندم به جهت آرد شدن رطوبت گندم ورودی را با استفاده از دستگاه رطوبت زنی به میزان 16 الی 20 درصد می رساند . و سپس آن را وارد مرحله آرد سازی می کند وبه همین علت نیاز است رطوبت ایجاد شده به وسیله آب تصفیه و ضد عفونی شده صورت پذیرد.

 

 • بازیافت پساب های صنعتی

 

اسمز معکوس (یا گذرندگی وارون) (به انگلیسی: Reverse Osmosis ) فرایند تصفیه آبی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه‌تراوا برای تولید آب خالص و حذف یون‌ها، مولکول‌ها و ذرات بزرگتر حل شده در آب استفاده می‌شود.

 

اجزای دستگاه تصفیه آب صنعتی RO


دستگاه تصفیه آب صنعتی RO مانند سایر تجهیزات صنعتی ، اجزا و بخش های مختلفی دارد. پمپ فشار قوی ، فیلتر ممبرین ، پرشر وسل ها و… مهمترین اجزای این دستگاه به شمار می رود. از دیگر بخش های دستگاه RO صنعتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • پمپ تغذیه ورودی
 • فیلتر شنی
 • فیلتر کربن فعال
 • فیلتر کارتریج
 • مخزن ذخیره آب ورودی و ناخالص
 • مخزن ذخیره آب خالص و تصفیه شده
 • فلومتر ها جهت اندازه گیری مقدار تولید و دورریز
 • سیستم های کنترلی تابلو برق
 •  فشارسنج ها

 

 

مراحل دستگاه تصفیه آب صنعتی


دستگاه آب شیرین کن از اجزای مختلفی تشکیل شده است که در زیر به اختصار در مورد هر یک از مراحل تصفیه آب صنعتی توضیح می دهیم :

پیش تصفیه : اولین مرحله در تصفیه صنعتی آب، مرحله پیش تصفیه می باشد. اساس این مرحله فیلتراسیون آب می باشد. پیش تصفیه آب در آب شیرین کن صنعتی شامل فیلتر شنی، فیلتر کربنی و فیلتر میکرونی می باشد.

فيلتر شني تحت فشار: يك فيلتر چند منظوره است كه ذرات معلق تا 50 ميكرون را حذف مي كند. به منظور حذف ذرات معلق آب و  کدورت آب از فیلتر شنی که داخل آن از سیلیس دانه بندی پر شده است استفاده می شود. با توجه به اندازه ذراتی که قرار است حذف شود خامت و دانه بندی بستر سیلیس مشخص می گردد. اختلاف دانسيته بين لايه هاي مختلف شن باعث مي شود كه بعد از backwash لايه هاي مختلف از هم جدا شوند.

فیلر کربنی: فیلتر دیگری است که جهت حذف بو ، مزه، كلر آزاد موجود در آب و … بكار مي رود.

فیلتر میکرونی: به منظور حذف هر چه بهتر کدورت و حذف ذرات به قطر 5 میكرون  استفاده می گردد. مواد کلوییدی تا قطر 5 میكرون که از فیلترهای شنی عبور کرده  اند در این قسمت از آب گرفته خواهند شد و SDI آب به کمتر از 3 خواهدرسید. به این ترتیب آب آماده ورود به ممبران ها می باشد.

پمپ فشار قوی: آب پس از عبور از مرحله پیش تصفیه وارد بخش اصلی سیستم تصفیه RO  می گردد . آب در این مرحله با عبور از ممبران های غشایی ، املاح و آلاینده های خود را از دست می دهد .آب برای گذر از سطح غشاءهای نیمه تراوا )ممبران ها(  باید دارای فشار مناسب باشد. هر چه شوری آب بالاتر باشد فشار کار سیستم بالاتر خواهد رفت. فشار مورد نیاز توسط پمپ طبقاتی یا پمپ فشار قوی تامین می شود.

غشای نیمه تراوا (ممبران): تصفیه نهایی آب و حذف یون‌ها با روش اسمز معکوس انجام می شود. اساس روش اسمز معکوس ایجاد فشار بالاتر از فشار اسمزی توسط پمپ ها و حرکت معکوس آب از درون فیلترهای نیمه‌تراوای اسمز معکوس از فشار اسمزی بالاتر به فشار اسمزی پایین‌تر می باشد.

انتخاب فیلتر های با طراحی و چیدمان مناسب سبب افزایش بازدهی دستگاه آب اسمز معکوس صنعتی ، افزایش بازیابی آب، و کاهش پساب می شود. غشاها با استفاده اب پدیده اسمز معكوس99.5 درصد املاح محلول آب را حذف می  نمایند. همچنین کلیه میكرو اورگانیزم ها، مواد معلق و کدورت در این بخش حذف خواهد شد.

محفظه تحت فشار: پرشل وسل با فشار کاری بالا به منظور قرار گیری ممبران طراحی و اجرا می گردد .

سیستم CIP: دستگاه دارای سیستم اتوفلاش می باشد بطوری که مخزن CIP زمان کارکرد دستگاه با آب تصفیه شده پر و هنگام خاموش شدن دستگاه آب با TDS پایین وارد ممبران شده و جایگزین آب خام در ممبران شده و  از گرفتگی رسوب جلوگیری می کند.

ابزار دقیق: به منظور کنترل و ماریتورینگ فرآیند، بكارگیری ابزار دقیق مناسب و به تعداد کافی ضروری است. ابزار دقیق شامل فشارسنج، جریان سنج، کنترل کننده فشار بالا و پایین (سوپیچ فشار بالا و پایین) می باشد .

تابلو برق: جهت کنترل اتوماتیک دستگاه ، یک تابلو برق مرکزی با کلیه ورودی و خروجی های مورد نیاز در نظر گرفته می شود . کلیه قطعات تابلو برق اعم از بی متال ، کنتاکتور و رله تایمر های از برندهای اروپایی و برندهای معتبر داخلی تهیه می گردد.

سیستم تزریق آنتی اسکالانت: مواد شيميايي ضد رسوب براي جلوگيري از گرفتگي و ايجاد رسوب روي ممبران ها استفاده مي شوند. مقدار آنتي اسكالانت تزريق شده درآب خام ورودي بين 3-5 ppm مي باشد. اين كار باعث افزايش طول عمر ممبران ها مي شود.

لوله و اتصالات: همه اتصالات و لوله ها فشار بالا ، از جنس استنلس استیل 304 و تمامی اتصالات و لوله ها فشار پایین  ، از جنس UPVC می باشد .

ساختار شاسی: شاسي از جنس استنلس استیل 304  یا کربن استیل ST37 با پوشش اپوکسی مي باشد.  Controlpanel نيز روي شاسی نصب شده است .

 

عوامل موثر در قیمت تصفیه آب صنعتی


 • میزان ظرفیت تولیدی دستگاه
 • میزان TDS ورودی از مهمترین عوامل تعیین قیمت دستگاه RO می باشد، با افزایش میزان TDS آب ورودی قیمت دستگاه تصفیه آب صنعتی افزایش می یابد .
 • برند پمپ طبقاتی و پمپ ورودی
 • ساختار شاسی دستگاه تصفیه آب صنعتی
 • وجود یا عدم سیستم پیش تصفیه
 • نوع و سایز فیلتر شنی و فیلتر کربنی
 • نوع اتصالات فشار بالا و فشار پایین
 • برند دوزینگ پمپ
 • وجود یا عدم وجود سیستم CIP
 • نوع و سایز ممبران دستگا تصفیه آب صنعتی
 • تابلو برق و سیستم کنترلی دستی یا اتومات

 

شرکت آوین گستر البرز با توجه به استانداردهای بین المللی ساخت دستگاه های تصفیه آب صنعتی ، گامی نو در جهت طراحی ، تولید و ساخت سیستم های آب شیرین کن RO با بکارگیری بهترین مهندسان حوزه آب و فاضلاب و همچنین استفاده از آخرین تکنولوژی ها و تجهیزات مدرن روز دنیا با هدف ساخت محصولات باکیفیت ایرانی و قابل رقابت با برندهای خارجی برداشته است.دستگاه های Roآوین گستر البرز درظرفیت های مختلف از5 الی 5000متر مکعب در شبانه روز طراحی و ساخته می شود. این دستگاه ها در قالب پکیج ارائه می گردد. به نحوی که تمامی متعلقات دستگاه بر روی یک شاسی تعبیه شده است. بنابراین نصب و راه اندازی دستگاه های Ro آوین گستر البرز بسیار ساده می باشد. شاسی و پمپ فشار قوی این دستگاه های آب شیرین کن از جنس استنلس استیل است که از کیفیت قابل قبولی برخوردار است. جهت افزایش کارایی و اپراتوری آسان، تمام دستگاه‌های سیستم RO آوین گستر البرز دارای تابلو برق به همراه مانیتور جهت نمایش وضعیت کارکرد دستگاه می باشد.

 

نکات مهم هنگام خرید دستگاه آب شیرین کن


در ظرفیت آب تصفیه شده باید دقت داشت

به عنوان مثال اگر یک گلخانه در شبانه روز نیاز به تصفیه آب به میزان ۱۰۰ متر مکعب داشته باشد بهتر است دستگاهی تهیه کنید که توانایی تصفیه آب

به ظرفیت ۱۵۰ متر مکعب در شبانه روز را داشته باشد به برای اینکه مجبور نباشیم کل 24 ساعت دستگاه آب شیرین کن را روشن نگه داریم .

این امر باعث می شود استهلاک دستگاه تصفیه آب بالا رود، پس حداقل باید روزانه ۶ الی ۸ ساعت دستگاه آب‌شیرین‌کن استراحت داشته باشد .

حتماً آنالیز کامل از آب را تهیه نماییم که اگر مشکلی در آب وجود دارد در پیش تصفیه RO مشکل موجود را حل نمایی

سپس این آب وارد فیلتر ممبران شود.

به عنوان مثال اگر کدورت آب بالاست ابتدا در پیش تصفیه آب شیرین کن کدورت را به حد مجاز برسانیم سپس این آب وارد ممبران شود.

باتوجه به اینکه دستگاه آب شیرین کن از قطعات مختلف مونتاژ شده و روی شاسی سوار می شود بهتر است در انتخاب قطعات اصلی

مثل پمپ ورودی ،پمپ طبقاتی ،مخازن فایبرگلاس، پرشر وسل، تابلو برق، ابزار دقیق و … نهایت دقت زیادی داشته باشیم .

 

خرید تصفیه آبRO از آوین گستر البرز


مشتریان محترم در سرتاسر ایران می توانند برای خرید سیستم RO و سایر محصولات آب شیرین کن صنعتی با شماره های درج شده بر روی سایت تماس بگیرند و از مشاوره های کارشناسان آوین گستر البرز بهره مند شوند. قیمت سیستم RO در این شرکت به روز و به دلیل تحویل از درب کارخانه و حذف واسطه ها بسیار مناسب می باشد.این شرکت همچنین تا به امروز خدمات گسترده ای در زمینه فروش سیستم هایNF ، سیستم هایMF ، دستگاه UF ، سیستم ضد عفونی کننده (ازن ، UVو کلریناتور)  و همچنین عرضه انواع تجهیزات تصفیه آب مانند پرشروسل ، سختی گیر ، هوزینگ جامبو ، بگ فیلتر ، ممبران ، تانک FRP و… به مشتریان خود در سرتاسر ایران ارائه داده است.از دیگر خدمات فروش آوین گستر البرز در جهت رفاه و دسترسی راحت مشتریان و مصرف کنندگان سیستم های تصفیه آب صنعتی ارائه لیست کاملی از انواع مواد شیمیایی از جمله اسید ، قلیا ، اسیدکلریدریک ، آنتی اسکالانت ، متابی سولفید سدیم ، انواع منعقد کنند های صنعتی ، انواع رزین سختی گیر و… در سایت این شرکت معتبر تولیدی می باشد.

کاربرد آب شیرین کن صنعتی در صنایع غذایی |آوین گستر البرز

آب شیرین کن محصولات غذایی یکی از مهمترین زیرساخت های مورد نیاز هر جامعه ای جهت خودکفایی می باشد. از طرف دیگر تولید انواع محصولات غذایی با کیفیت و مرغوبیت بالا یکی از مهمترین مسائل استراتژیک هر کشوری می باشد که در دیگر حوزه های کلان جامعه مانند سطح سلامت جسمانی افراد جامعه، آموزش و پرورش و خیلی دیگر از موضوعات کلان تاثیر مستقیم دارد.

 

کاربرد دستگاه تصفیه آب صنعتی در صنایع غذایی:

آبی که در صنایع غذایی استفاده می شود باید کیفیت بسیار بالایی داشته باشد. در صنایع غذایی برای تولید مواد مختلفی مثل رب، فراورده های گوشتی، انواع نوشیدنی‌ها، سبزیجات و حبوبات بسته بندی، روغن ها و … از آب استفاده می شود و چون محصولات این صنایع خوراکی هستند لازم است عاری از هر گونه آلودگی میکروبی باشند. در صنایع غذایی، از آب برای شستشوی مواد اولیه مثل گوشت و میوه و سبزی استفاده می شود. این آب باید کاملا تمیز و بهداشتی و مطمئن باشد.

برای فرایند یا به عبارت دیگر تولید محصولاتی مانند رب گوجه فرنگی، انواع کمپوت ها، نوشیدنی ها و … باید از آب استفاده کرد. این آب علاوه بر آنکه باید عاری از آلودگی های میکروبی و شیمیایی باشد، لازم است که هیچگونه املاح و مواد معدنی نداشته باشد. وجود املاحی مثل آهن و منگنز می تواند رنگ، طعم و بوی مواد غذایی تولیدی را تحت تأثیر خود قرار دهد پس لازم است که همه این املاح از آب حذف گردد.

 

دستگاه آب شیرین کن صنعتی می تواند املاح و ناخالصی های آب را به طور کامل حذف کرده و آبی با کیفیت و استاندارد تولید کند. استفاده از دستگاه آب شیرین کن صنعتی می تواند به صرفه جویی در هزینه های خرید و حمل و نقل آب کمک کند.

آب شور و دارای املاح می تواند به تجهیزات صنعتی آسیب برساند. استفاده از دستگاه آب شیرین کن صنعتی می تواند از این آسیب ها جلوگیری کند. با توجه به مزایای متعدد دستگاه آب شیرین کن صنعتی، استفاده از این دستگاه در صنایع مختلف روز به روز در حال افزایش است.

 

کاربرد تصفیه آب صنعتی در هتل

همان طور که می دانید مدیران هتل ها وظیفه دارند برای جذب مشتری ، حفظ نام ، برند و افزایش ستاره های هتل تلاش کنند.

توجه داشته باشید که با جلب رضایت یک مشتری حداقل برای شما یک مشتری دیگر جذب می شود ولی اگر مشتری ناراضی باشد از آمدن ده ها مشتری به هتل شما جلوگیری می کند.

عوامل زیر می تواند به رضایتمندی هرچه بیشتر مشتری ها کمک کند؛

 • بهبود کیفیت آب شرب
 • تصفیه هوای هتل و اتاق ها
 • بالابردن امنیت کارکنان و مسافران
 • افزایش عمر دارایی‌ های سرمایه‌ ای مانند برج‌ های خنک کننده، چیلرها و بویلرها

زیبا سازی فضای داخلی و خارجی هتل هم بسیار مهم می باشد و باعث جلب بیشتر مشتریان می گردد ولی اگر کیفیت آب و هوای هتل مناسب نباشد اثر عکس خواهد داشت.

و این امر جز با دستگاه تصفیه آب صنعتی و دستگاه تصفیه هوا میسر نمی شود .

توجه کنید که استفاده از تصفیه آب صنعتی در هتل زنگ لوله ، گل و لای ، مواد شیمیایی نظیر نیترات ، نیترات ، آرسنیک و… را از آب شرب حذف می کند.

تصفیه آب صنعتی باعث می شود آب تا حد زیادی سبک و نرم شود .

این آب مناسب برای شرب ، چای و قهوه است.

از طرف دیگر کلر ، رنگ و بو را از آب حمام حذف و از ریزش مو و شوره سر جلوگیری می کند.

شستن لباس ، ظروف ، ملحفه با آب سخت احتیاج به مواد شوینده بیشتری دارد به این خاطر هزینه ها بالاتر می رود.

پس چه بهتر که برای هتل ها و ساختمان های مسکونی بزرگ هم از دستگاه تصفیه آب صنعتی یا آب شیرین کن RO استفاده کنید.

می توانید برای خرید و راه اندازی انواع دستگاه های تصفیه آب صنعتی با ما تماس بگیرید. 02636318420

استفاده از آب سبک و تصفیه شده از رسوب گذاری داخل ماشین ظرف شویی و ماشین لباسشویی جلوگیری می کند برای همین دیگر نیاز به تعمیرات و سرویس های دوره ای نمی باشد.

بهره گیری از دستگاه تصفیه آب و دستگاه UV در هتل ها به شدت پیشنهاد می گردد زیرا ؛

مریضی و مسمومیت یک مسافر در هتل عواقب بسیار جدی به دنبال دارد.

شما حتی می توانید از پساب دستگاه تصفیه آب یا فاضلاب آب هتل ، گیاهان و درختان را آبیاری کنید یا محوطه را شستشو کنید.

روش دیگری که هتل ها ازآن برای جذب مشتری و رفاه بیشتر مسافران استفاده می کنند احداث استخر، سونا و جکوزی در هتل است.

مسافران نیز به آن توجه بسیاری دارند ولی اگر آب کدر باشد یا بوی کلر دهد این امر بسیار نامطلوب است.

از این رو باید در روش انتخاب دستگاه تصفیه آب استخر هم نهایت دقت را داشت .