بایگانی برچسب برای: استاتیک میکسر

نحوه نصب سیستم ازن

این دستگاه با تکنولوژی تخلیه الکتریکی اکسیژن را به ازن تبدیل میکند.

 

برخی خصوصیات دستگاه ازن ژنراتور در زیر آمده است:

  • استفاده از پدیده تخلیه الکتریکی در تولید ازن
  • دائم کار صنعتی و نیمه صنعتی
  • مجهز به سیستم خنک کننده با آب یا هوا
  • تجهیزات و قطعات تمام استیل جهت جلوگیری از خوردگی و قابلیت تمیز شوندگی باال برای قرارگیری در محیط های استریل
  • استفاده از قطعات مقاوم در برابر ازن در ساخت دستگاه
  • 50-60 Htz فرکانس با 220 V تکفاز ورودی برق.
  • قابلیت کنترل ازن خروجی از 17 درصد تا 177 درصد
  • برنامهپذیری برای کار در ساعاتی خاص و تغییر میزان ازن خروجی
  • قابلیت اتصال به شبکه کنترلی واحد استفاده کننده از دستگاه (به عنوان مثال اتاق کنترل)

 

2) اکسیژن ساز

ماده اولیه تولید ازن، اکسیژن است.

در هوای محیط 21 درصد اکسیژن وجود دارد و 06 درصد باقی مانده ، نیتروژن و گازهای دیگر است.

برای آنکه راندمان دستگاه بالا برود از اکسیژن ساز استفاده میشود.

اکسیژن ساز طی یک فرایند فیزیکی با استفاده از مخزن زئولیت با فرایندی شبیه به کروماتوگرافی گازی، اکسیژن هوا را از نیتروژن و دیگر گازهای موجود در هوا جداسازی میکند.

میزان خلوص اکسیژن در خروجی اکسیژن ساز بیش از 67 درصد می باشد.

 

3) ونتوری و تجهیزات تزریق ازن

 

برای تزریق ازن در داخل آب یا هوا باید از یک وسیله تزریق کننده هوا مانند ونتوری و استاتیک میکسر استفاده نمائیم.

اساس کار ونتوری بر کاهش فشار و مکش گاز به داخل آب است.

در اتصالات تزریق ازن از شیر یک طرفه استیل جهت جلوگیری از برگشت آب به داخل دستگاه و تجهیزات دیگری نیز استفاده میشود که
از اهمیت بالایی برخوردار نیستند.

واحدهای انتقال ازن که فاز مایع پیوسته دارند ( یعنی واحدهایی که حباب های گاز را در یک مایع پراکنده می کنند ) مانند مخروط ها و لوله های U شکل مکنده ها ، پخش کننده های حباب و … هم موجب انتقال ازن میشوند و هم مدت زمان تماس را فراهم میکنند.