پروژه واتر جت آقای جعفری

تبریز
متن دلخواه را وارد نمایید
02636318420
متن دلخواه را وارد نمایید
متن دلخواه را وارد نمایید

ا دستگاه واتر جت همانگونه که از اسمش پیداست به وسیله ی آب با فشار بالا
جهت برش انواع اجسام طراحی و ساخته می شود به علت وجود فشار بالا در سیستم و اینکه آب از نازل های دستگاه که دارای سوراخ هایی به قطر25 صدم تا 5 میلیمتر می باشد بافشار خیلی زیاد حدود 4000 بار بر روی سطح جسم جهت برش پاشیده می شود برای جلوگیری از خوردگی نازل ها و رسوب داخل لوله ها و نازل ها نیاز است آب تصفیه شده و این کار با آب نرم صورت بپذیرد .
لینک لیست قیمت