پروژه آقای مجاهد

بوشهر باغ لیمو ترش
متن دلخواه را وارد نمایید
02636318420
متن دلخواه را وارد نمایید
فیلد دلخواه را وارد نمایید

 

به علت وجود هدایت الکتریکی بالای اب موجود در مزرعه آقای مجاهد باعث از بین رفتن حاصل خیزی خاک و کاهش محصول در مجموعه شده بود با نصب یک دستگاه آب شیرین کن به ظرفیت 600 متر مکعب در شبانه روز هدایت الکتریکی آب به استاندارد رسیده و باعث بهبود وضعیت بر داشت محصول مجموعه گردید .

مشاهده نمونه کار ها