پروژه آقای واحدی نخلستان خرما

بندر عباس
02636318420
متن دلخواه را وارد نمایید

ام

به علت پایین رفتن سطح آب در منطقه بندر عباس هدایت الکتریکی آب به شدت بالا رفته و باعث از بین رفتن نخل های خرما گردیده بود به همین جهت یک سیستم تصفیه آب به ظرفیت ۳۰۰ متر مکعب در شبانه روز به منظور کاهش هدایت الکتریکی آب در این مزرعه نصب و راه اندازی شد و تاثیر آن افزایش محصول و شاداب شدن نخلستان مشاهده شد

 

لینک پروژه