پروژه گمرک بابلسر

بابلسر

اقامتگاه تفریحی سازمانی شامل ۲۱ سوئیت به علت عدم استاندارد بودن آب شرب مجموعه و استفاده از آب های سطحی یک دستگاه RO به ظرفیت ۵۰ مترمکعب در شبانه روز طراحی و ساخته و در مجموعه نصب و راه اندازی شد و یک انشعاب آب شرب ضدعفوتی شده تحویل مجموعه گردید .

button href=”http://wateraga.com/services/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-ro-%d8%a2%d8%a8-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86/”]تماس با ما[/button]